23. ledna 2019

8 největších finančních změn

Petra Zápotočná

V uplynulém roce jste mohli zaregistrovat mnoho novinek týkajících se finanční, právní a sociální politiky, které zasáhly mnoho sfér běžného života zaměstnanců i podnikatelů. Jaké největší změny se udály?

Zvýšení vyplacené částky u nemocenské

Stát se pochlubil financováním nemocenské pro dlouhodobě nemocné zaměstnance i živnostníky, jejíž částku bude zvyšovat podle délky trvání nemoci. U nemocenské trvající 15 až 30 dnů dosahuje částka 60 % vyměřovacího základu. U nemocenské trvající od 31 do 61 dnů se zvyšuje vyplacená částka na 66 % vyměřovacího základu. Pokud nemocenská pokračuje a přesahuje 61 dnů, můžete dostat až 72 % vyměřovacího základu.

Změny v EET

Při zavádění EET byly vedeny velké dohady o její limitující funkci pro firmy. Striktní pravidla se však v roce 2018 mírně poupravila a Ústavní soud na konci roku 2017 zrušil některé aspekty týkající se elektronické evidence tržeb. Za minulý rok jsme tak mohli zaznamenat, že na stvrzence nemusí být daňové identifikační číslo (DIČ) firmy nebo se již nemusí registrovat platby přes kartu.

Růst důchodu

Další změnou bylo zvýšení průměrného důchodu, a to o částku necelých 500 korun. Příčinou bylo zvýšení valorizace, které vykompenzovalo negativní dopad inflace. Valorizace představovala v uplynulém roce zvýšení o 4 %, a tak se mohli senioři těšit mírnému přilepšení o 475 korun.

Zvyšující se renty za poškození zdraví

Růst nezaznamenaly pouze důchody, ale i renty za poškození zdraví. Rentu jste mohli obdržet v případě, že jste utrpěli pracovní úraz či jste dlouhodobě nemocní kvůli svému povolání. Zvýšení bylo zaregistrováno již v roce 2017, kdy nárůst činil 2,2 %, v minulém roce se však částka renty zvýšila o 3,5 %.

Vyšší ochrana osobních údajů

Minulý rok v květnu byla provedena další významná změna týkající se ochrany osobních údajů. Data mohou být od tohoto data uchovávána pouze v případě, že s tím subjekt dobrovolně souhlasí. Mimo to je shromažďování těchto dat možné již pouze za účelem, který byl předem nahlášen. Tato změna měla za cíl zvýšit prevenci vůči zneužití, za což by hrozila pokuta sahající do výše 20 milionů eur.

Zvedající se zálohy pro OSVČ

Uplynulý rok zasáhl i do podnikatelské sféry, když se zvedla výše záloh týkající se zdravotního a sociálního pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné. Částka se zvýšila u obou v řádu stovek korun. U sociálního pojištění do roku 2017 činila záloha 2061 korun, v roce 2018 se záloha zvýšila na 2189 korun. U zdravotního pojištění se částka zvedla o něco méně, a to z 1906 korun na 2024 korun.

Srážková daň u DPČ

Srážková daň činící 15 % byla běžná například u dohody o provedení práce. Nově byla také zavedena začátkem roku 2018 u dohody o pracovní činnosti i při výdělku do 2500 tisíc korun za měsíc. Příjem z dohody o pracovní činnosti však nebylo potřeba zapisovat do daňového přiznání.

Výhody otcovské dovolené

Otcovská dovolená byla zavedena již na konci roku 2017, ale plně se projevila a ovlivnila až rok 2018, kdy tatínci mohli získat od státu dávky na poporodní péči o své dítě. Nástup si tatínek mohl zvolit sám v prvních šesti týdnech po porodu a zároveň mohl dovolenou čerpat až sedm dnů bez přestávky. Finanční částka pak byla vyplácena jako 70 % vyměřovacího základu, což platí stejně jako u mateřské dovolené.

Rok 2018 přišel s mnohými změnami, které zasáhly pracovní i sociální oblast. Dnešní článek přinesl jen malé ohlédnutí za uplynulým rokem a jeho novinkami. Teď se však už můžeme soustředit na nový rok a další změny, které můžeme letos očekávat.

Sdílet článek