26. března 2019

Daňové přiznání a základní pojmy, které je dobré znát

Konec března představuje každoročně období, kdy je nutné podat správci daně přehled ročních příjmů. Papírování, vyplňování formulářů i návštěva finančního úřadu už tradičně patří k březnové rutině. Aby pro vás bylo podání daňové přiznání jednodušší, přinášíme výklad základních pojmů, které se obecně týkají daňového přiznání a které vám pomohou lépe se zorientovat v daňovém systému.

Daňové přiznání, daňový poplatník, plátce, správce daně či sleva na dani – to vše jsou pojmy, které se často pletou. Přečtěte si tedy společně s námi několik základních termínů týkajících se daňového přiznání.

Kdo je daňový poplatník?

Daňovým poplatníkem je ze zákona každý zaměstnanec, fyzická i právnická osoba, jejíž majetek a činnost podléhá dani. Tato osoba je ze zákona povinna podat daňové přiznání a odvádět vyměřenou daň.

  • Pokud jste v pracovněprávním poměru pouze s jedním zaměstnavatelem, je situace jednoduchá. V takovém případě totiž obvykle daňové přiznání řeší právě váš zaměstnavatel formou ročního zúčtování daně.
  • Pokud však pracujete pro dva a více zaměstnavatelů či máte hlavní či vedlejší příjem ze samostatně výdělečné činnosti, vzniká vám povinnost podat daňové přiznání. V takovém případě máte nejčastěji dvě možnosti: daňové přiznání buď vyplníte sami, nebo využijete služeb daňového poradce.

Kdo je plátce daně?

Daňový plátce je subjekt, který musí vypočítat daň, vyplnit daňové přiznání a ve stanoveném čase jej odevzdat správci daně (finančnímu úřadu). Zjednodušeně řečeno, plátce daně je tedy zprostředkovatelem mezi poplatníkem a daňovým správcem. Pokud jste zaměstnáni u jednoho zaměstnavatele, s největší pravděpodobností je plátcem daně právě váš zaměstnavatel.

Papírování, vyplňování formulářů i návštěva finančního úřadu už tradičně patří k březnové rutině

V roli plátce i poplatníka

Plátce daně může i nemusí být zároveň poplatníkem. Nejčastějším případem jsou podnikatelé či osoby samostatně výdělečně činné, které jsou poplatníkem a zároveň i plátcem daně. Vysvětleme na následujícím příkladu.

Př.: Pan Novák je drobný živnostník, jehož jediným příjmem je právě jeho samostatně výdělečná činnost. Účetnictví i daně si vede sám, stejně tak zpracovává daňové přiznání bez daňového poradce. Pan Novák je plátcem i poplatníkem daně.

Sleva na dani

Každému poplatníkovi stát nabízí hned několik možností, jak snížit 15% daň z příjmu. Níže uvádíme některé z nich.

  • Sleva na poplatníka tuto slevu může využít každý zaměstnanec i podnikatel, který měl v uplynulém roce (nebo alespoň v části roku) zdanitelné příjmy. Základní sleva na poplatníka je stanovena na částku 24 840 korun.
  • Sleva na manžela tato sleva může být uplatněna jedním z manželů v případě, že příjmy partnera či partnerky (v registrovaném svazku) nepřesáhly hranici 68 000 korun ročně. Sleva na manžela činí 24 840 korun ročně.
  • Daňové zvýhodnění na dítě tuto slevu uplatní rodič v případě, že ve společné domácnosti žije s vyživovaným dítětem. Výše zvýhodnění pro tento rok činí 15 204 korun ročně na první dítě, 19 404 korun ročně na druhé dítě a 24 204 korun ročně na třetí vyživované dítě.

Termínem vyživované dítě rozumíme dítě do 18 let, které s poplatníkem žije ve společné domácnosti. Dále se jedná o studenty do 26 let, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání. Tuto slevu může uplatnit pouze jeden z rodičů dítěte.

Sdílet článek