7. března 2019

Dluhová spirála a jak z ní ven

Karolína Šimáčková

Pravidlo, které říká, že bychom před svými závazky neměli zavírat oči, známe všichni. Ne vždy se však každému podaří jej dodržet. Není ale pravda, že za finančními krachy stojí jen pouhá nezodpovědnost. Důvody, kvůli kterým se dostáváme do finančních pastí, jsou různé.

Dluhy – to je slovo, u kterého nejednomu z nás běhá nepříjemný mráz po zádech. Dluhové pasti a exekuce nejsou v České republice zdaleka výjimečnou situací. Podle mapy exekucí je v Česku tímto břemenem zatíženo více než 800 000 obyvatel, přičemž téměř půl milionu lidí má více než tři exekuce a více než 150 000 obyvatel trápí dokonce deset a více exekucí.

Cesta ven z dluhové spirály není nikterak jednoduchá, ale také není nemožná, a to především pokud se ke svým závazkům dlužník přihlásí včas a začne tak svou situaci neprodleně řešit. Nastane-li proto na vaší straně situace, která vás dostane do neschopnosti splácet, nevzdávejte se a začněte své problémy řešit okamžitě.

Insolvence

Insolvence je stav platební neschopnosti dlužníka řádně platit své pohledávky. Insolvenční řízení je soudní řízení, při kterém je projednáván dlužníkův úpadek a jeho následky, a to bez ohledu na to, jestli se jedná o fyzické, právnické či samostatně výdělečně činné osoby.

Dluhy – to je slovo, u kterého nejednomu z nás běhá nepříjemný mráz po zádech

Pokud se tedy dlužník ocitne v platební neschopnosti, měl by takovou situaci okamžitě hlásit u příslušného krajského soudu. K vyhlášení insolvence je zapotřebí doložit nemálo dokumentů, které prokazují existenci závazků, následně musí být vyčíslena aktuální dlužná částka. Po podání návrhu soud velmi rychle (v řádu několika hodin) vyhodnotí žádost a v případě, že jsou splněny všechny náležitosti, vydá vyhlášku o insolvenčním řízení. Od tohoto momentu se následně přestávají dluhy úročit a je také pozastaveno vymáhání dluhů, což v praxi znamená, že nesmí být prováděny exekuce dlužníkova majetku.

Osobní bankrot

Osobní bankrot neboli oddlužení je forma insolvence, která řeší úpadek dlužníka za účelem jeho osvobození od dluhové pasti. Osobní bankrot je však možné vyhlásit jen za splnění následujících podmínek:

  • dluhy u minimálně dvou věřitelů,
  • musí být prokázáno, že dlužník své pohledávky po delší dobu není schopen splácet a neexistuje možnost, která by tento stav změnila.

Ještě v minulém roce byla jednou z hlavních vstupních podmínek k udělení oddlužení schopnost zaplatit alespoň 30 procent svých pohledávek, a to v období pěti let. Nebyla-li tato podmínka naplněna, nemohl být osobní bankrot dlužníkovi umožněn.

Novela insolvenčního zákona

Na konci minulého roku byla sněmovnou schválena novela insolvenčního zákona, která konečně myslí na tu skupinu obyvatel, jež kvůli nízkým příjmům dosud na oddlužení nedosáhla. Takoví dlužníci často své pohledávky platili až do konce života a šance na lepší zítřky byla téměř nulová.

Nyní dlužník na začátku vyhlášení osobního bankrotu nebude muset prokazovat, že je během pětileté doby schopen splatit minimální hranici 30 procent z dlužné částky. V případě, že se dlužníkovi nepodaří během pěti let splatit požadovanou částku, rozhodne o jeho osudu soud. Po celou dobu splácení pohledávek je navíc přítomen insolvenční správce, který dozoruje nad dlužníkem a jeho platební morálkou. Tento insolvenční správce následně u soudu posuzuje dlužníkovy snahy a motivace k umoření pohledávek. Změna podmínek by tedy měla pomoci předluženým lidem, kteří se bez pomoci státu nemohou dostat zpět do běžného života.

Novela insolvenčního zákona vstoupí v platnost nejpozději v polovině tohoto roku.

Sdílet článek