14. března 2019

Exekuce klepe na dveře. Jaké finanční prostředky vám zbudou?

Karolína Šimáčková

Dluhy, exekuce a následné řešení otázky života s naprostým minimem finančních prostředků – do takového bodu se nechce dostat nikdo z nás. Pokud se však už v takové tíživé životní situaci nacházíte, je potřeba se rychle zorientovat a seznámit se s veškerými možnostmi, jak skromně plánovat a přesně dodržovat osobní či rodinný rozpočet.

Převracet každou korunu, to čeká každého, kdo se dostane do nepříjemné životní situace, na jejímž konci klepe na dveře exekutor. S jakou částkou může následně dlužník kalkulovat?

Nezabavitelné minimum

Jedná se o takovou část základní mzdy, která nesmí být dlužníkovi exekutorem sražena. Tento základ je vypočten ze životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení. Pro rok 2019 činí nezabavitelná částka 6428,67 Kč, tedy přibližně o 200 korun více než v roce předešlém. Toto minimum se vlivem růstu cen bydlení pravidelně zvyšuje. Má-li navíc dlužník vyživovací povinnost, zvyšuje se i nezabavitelná částka, a to o jednu čtvrtinu za každé nezaopatřené dítě.

Životní minimum

Životní minimum je všeobecně uznávaná hranice měsíčních příjmů, které mají pokrýt základní osobní potřeby, jako je například strava či osobní hygiena. Moment, kdy se jakákoliv osoba v České republice nachází pod hranicí životního minima, se nazývá stav hmotné nouze. Současná výše životního minima je platná již od 1. ledna 2012 a jedná se o částku 3410 Kč.

Normativní náklady na bydlení

Zatímco zvýšení životního minima se v Poslanecké sněmovně prozatím nepodařilo prosadit, průměrné normativní náklady na bydlení byly od minulého roku zvýšeny zhruba o 300 korun. Náklady na bydlení pro 2019 tak činí 6233 korun.

Pro rok 2019 činí nezabavitelná částka 6428,67 Kč

Chcete-li si tedy vypočítat své nezabavitelné minimum, počítejte společně s námi. Sčítat budeme státem stanovené životní minimum a normativní náklady na bydlení. Dvě třetiny tohoto součtu, tedy zmíněných 6428,67 korun, se rovnají minimální nezabavitelné částce pro rok 2019. Tady však náš výpočet nutně nemusí končit. Má-li dlužník vyživovací povinnost vůči manželce, manželovi či dětem, jeho nezabavitelná částka se zvyšuje o jednu čtvrtinu státem stanoveného minima, tedy o 1607,17 korun za každou osobu, které je dlužník povinen platit výživné. Takové navyšování nezabavitelné částky však není nekonečné. Maximální možná částka, která dlužníkovi v případě nezabavitelného minima může zůstat, je pro rok 2019 stanovena na 9643 korun.

Takové zvyšování však neplatí v případě, dostane-li se dlužník do exekučního řízení právě kvůli výživnému.

Sdílet článek