29. července 2019

Exekuce od A do Z

Linda Hubičková

Exekuce se poslední době stala poměrně častým fenoménem ve světě financí, často se o ní mluví ve zprávách, nebo píše v novinách, málokdy ale srozumitelně. Podvědomě víme, že se jedná o velmi nepříjemnou situaci, detaily jsou však veřejnosti často neznámé. Proto si přečtěte, jak celý proces probíhá, ale hlavně – jak mu předejít.

Co je to ta exekuce

Exekuce je vlastně státem povolený  způsob vymáhání dluhů s jasně danými pravidly. Jde především o přesně určený postup, včetně předem daných práv a povinností všech zúčastněných stran. 

Dluh může vzniknout z různých důvodů. Na vině nemusí být jen nesplácená půjčka, jak si mnozí myslí. Postačí i „obyčejná“ nezaplacená pokuta v MHD, ale i neplacené alimenty, dluhy na nájemném, nebo nezaplacené složenky za energie. V některých případech se dokonce ani nemusí jednat o peněžní dluh.

Kdo všechno může provádět exekuci 

Dluh může vzniknout i z takové banálnosti, jako je nesplacená pokuta v MHD.
Dluh může vzniknout i z takové banálnosti, jako je nesplacená pokuta v MHD.

Exekuci provádí obvykle exekutor, a to podle státem stanovených pravidel. Exekuce se zpravidla nařizuje na základě rozhodnutí soudu, výjimečně může exekuci provést i obecní, finanční či krajský úřad, nebo dokonce soud sám prostřednictvím svých vykonavatelů (zaměstnanců). Takový postup je ale dlouhý a málo efektivní, proto se věřitelé obracejí na exekutory.

Příprava na exekuci

Jak již bylo řečeno – na samotném počátku exekuce musí být nesplacený dluh vůči věřiteli (oprávněnému). Ten se pak může rozhodnout, že nesplácení bude řešit tak, jak mu umožňuje právní řád, tedy exekucí. Aby tak ale mohl učinit, potřebuje mít v ruce takzvaný exekuční titul (rozhodnutí, které stanovuje povinnost dlužníka zaplatit dluh). Exekuční titul může být například smlouva s exekuční doložkou vykonatelnosti (tu sepisuje notář), rozhodnutí rozhodce (v rozhodčím řízení), či rozhodnutí soudu (v soudním řízení). 


Způsob provedení exekuce určí exekutor na základě
zjištění dlužníkových finančních a celkových majetkových poměrů.

V případě soudního řízení věřitele čekají dvě soudní kolečka: v prvním řízení soud zkoumá, zda dluh skutečně existuje, zároveň také stanoví, do kdy ho má dlužník uhradit. Pokud dlužník rozhodnutí soudu neuposlechne, věřitel se znovu obrací na soud tentokrát s žádostí o nařízení exekuce. Soud následně rozhoduje, zda exekuci nařídí, a provedením svého rozhodnutí pověří exekutora.

Jak exekuce probíhá

K exekuci je potřeba mít v ruce exekuční titul.
K exekuci je potřeba mít v ruce exekuční titul.

Na základě zjištění dlužníkových finančních a celkových majetkových poměrů určí exekutor, uvedený v návrhu soudu, způsob provedení exekuce. Následně doručí dlužníkovi do vlastních rukou usnesení o nařízení exekuce. Ještě předtím ale může například obstavit bankovní účet či zaplombovat nemovitost. Důvod je zcela jednoduchý – chce tak předejít tomu, aby se dlužník měl čas zbavit majetku a „odklonit ho“ ještě před oficiálním zahájením exekuce.

Exekuce pak probíhá několika způsoby:

 • Obstavení bankovního účtu
 • Srážky ze mzdy
 • Exekuce na důchod a sociální dávky
 • Zabavení nemovitosti
 • Zabavení movitého majetku (a následné vydražení)

Exekutor zpravidla návštěvu předem nijak nehlásí. Takže tím, že nebudete doma, nic nevyřešíte. Navíc do vašeho bytu může vstoupit i bez vás, a to se zámečníkem a policií.

Na co exekutor sahat nesmí

Existuje ale i několik věcí, na které exekutor sáhnout nesmí:

 1. Exekuce na bankovní účet: banka je sice povinna vyhovět a zablokovat peníze do požadované výše, ale podle zákona máte právo udělat jednorázový výběr ve výši dvojnásobku životního minima (6 820 Kč)
 2. Exekuce na mzdu: V případě exekuce na mzdu vám vždy musí zůstat určitá část platu. V roce 2019 se vychází z životního minima jednotlivce (3 410 Kč) a z normativních nákladů na bydlení v nájemném bytě (6 233 Kč) – celkem 9 643 Kč. Dvě třetiny z toho, tedy 6 428,67 Kč je nezabavitelná částka, která vám vždy zůstane. V případě, že máte manželku nebo děti (a nedlužíte na výživném), je za každého člena  částka navýšena o čtvrtinu, tj. 1 607,17 Kč. Kromě nezbavitelné částky zůstane člověku také část výplaty. Jestliže je rozdíl nezbavitelné částky a čisté mzdy větší než 9 643 Kč, je tato část (peníze nad hodnotou 9 643) plně zabavitelnou částkou. Částku 9 643 (nebo nižší zbytek) zaokrouhlíme dolů tak, aby byla dělitelná 3. Jedna třetina pak zůstane dlužníkovi (z 9 643 Kč mu tedy zůstane 3 214 Kč).
 3. Nesmí vám zabavit ani některé movité věci
  • Věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb. To je běžné vybavení domácnosti: nádobí, sporák atd.
  • Věci, jejichž zabavení a následný prodej by byly v rozporu s morálními pravidly: třeba pes nebo svatební šaty.
 4. Až na výjimky nesmí exekutor prodat ani váš dům, a to kvůli dluhu pod 30 000 Kč.

Tím, že doma nebudete, se exekuci nevyhnete. Exekutor může požádat o pomoc zámečníka, toho pak budete muset navíc proplatit.

Jak minimalizovat škody, pokud se v exekuci již ocitnete

 1. Vybírejte poštu na své doručovací adrese. Tím, že budete dělat mrtvého brouka, si prostě nepomůžete. Soudní, ale i jiné obsílky, se mají za doručené 11. den. A to bez ohledu na to, zda si je vyzvednete či nikoliv.
 2. Minimalizujte náklady a co nejdříve navštivte příslušný exekutorský úřad a projevte snahu i dobrou vůli dluh zaplatit. Je lepší se domluvit přímo. Konečný účet za exekuční řízení se vám tak může podařit snížit o výdaje za doručování obsílek, pátrání atd. 
 3. Při zabavování věcí spolupracujte. Protože pokud bude potřeba k otevření vašeho bytu zámečník, i on půjde na vaše náklady. Vždy si ale vyžádejte exekutorův služební průkaz a listiny, na základě kterých se do bytu domáhá. V případě pochybností zavolejte policii a žádejte o pomoc. Pravý exekutor zůstane, podvodník vezme nohy na ramena.
 4. Pohlídejte si soupis zabaveného majetku. Vše, co vám exekutor zabavil, musí zapsat do protokolu. Také by vás měl poučit o tom, že můžete u soudu podat vylučovací žalobu. Například tehdy, kdy byl zabaven cizí majetek (třeba kamarádův notebook).

Úplně ideální je se do podobných situací vůbec nedostat. Pokud jste se ale už ocitli po uši v dluzích, je potřeba začít jednat. Vždy jednejte raději dříve než později. Obrátit se můžete na poradenské firmy. Vybírejte však pečlivě, abyste nenaletěli ještě někomu dalšímu.

Sdílet článek