4. října 2018

Investice pro ochránce přírody. Zájem o zelené fondy roste

Gabriela Krčálová

Rádi byste začali investovat, ale nechcete svými penězi podporovat dětskou práci, špatné zacházení se zvířaty nebo ničení přírody? Pak jsou tu pro vás takzvané zelené nebo také etické fondy. Jde o poněkud nekonvenční investiční nástroje, u kterých vedle rizik a výnosů hraje zásadní roli také společenská odpovědnost jednotlivých firem.

Odpovědné investování zaznamenává celosvětově velký boom. Jen v roce 2016 dosáhl evropský trh s odpovědnými investičními fondy v přepočtu téměř 10 bilionů korun spravovaných aktiv, což je téměř dvojnásobek proti roku 2010.

Investice do vody a větru

Na českém trhu se zmínky o etickém investování do akcií a cenných papírů firem odpovídajících určitým etickým standardům objevují už od počátku milénia. A zájem o ně také stoupá.

Jen pro bližší představu, třeba ČSOB nabízí fond Vodního bohatství, který se zaměřuje na firmy zabývající se například čištěním, odsolováním, dodávkami kvalitní vody nebo obnovou infrastruktury.

Etický způsob, jak si našetřit na penzi, pak zhruba před rokem představila Česká spořitelna. Portfolio fondu postavila na dluhopisech společensky odpovědných firem, zelených dluhopisech a doplňkově také na akciích. Figurují v něm například energetické firmy, které k výrobě energie využívají solární nebo větrné elektrárny. Za prvních šest měsíců od založení spořitelna spravovala prostředky klientů v hodnotě téměř 100 milionů korun. A letos v červnu už spořilo v etickém fondu na penzi 18 tisíc klientů při celkovém objemu majetku přesahujícím 153 milionů korun.

Čtěte také: ,,Víno. Chutná investice se slušným ziskem“ ⇒

,,O archivní vína je zájem a pro příklady nemusíme chodit daleko.“

Přísný výběr

Etické penzijní spoření se od tradičního liší hlavně ve výběru nástrojů finančního trhu, ve kterých se úspory klientů zhodnocují. Oproti tradičním fondům ve svém investičním rozhodování porovnávají nejen poměr rizika a výnosu, ale roli hraje také společenská odpovědnost firem.

V rámci těchto etických principů investování jsou z fondů nejprve vyřazovány firmy, které působí ve zbrojním průmyslu, využívají dětskou práci, spekulují s cenami potravin, produkují geneticky upravené plodiny nebo se věnují produkci a obchodu s tabákem. To ale není vše. Společnosti, které projdou prvotním hodnocením, jsou pak dále posuzovány z pohledu naplňování ekologických a společenských kritérií a také podnikového řízení. Nakonec se hodnotí míra přispívání k ochraně přírody a přírodních zdrojů, omezování dopadu na změny klimatu a zanechávání uhlíkové stopy, respektování práv zaměstnanců, dodržování pravidel nulové diskriminace nebo prevence korupce a podvodů.

Jenže i toto husté síto může mít díry, kterými ledacos proklouzne. Při výběru investičního fondu je proto dobré všímat si jeho portfolia. Investiční společnosti často vybírají firmy přístupem „best in class“, tedy „nejlepší své třídy“. A do fondu jsou tak většinou zařazeny hlavně akcie firem, které v ekologické a sociální oblasti uplatňují nejlepší politiku. A to nemusí nutně znamenat, že mají také nejlepší výsledky v oblasti společenské odpovědnosti.

Čtěte také: ,,Jak emoce ovlivňují naše investiční rozhodování“ ⇒

,,Naše srdce má častěji než hlava vůdčí roli, když se rozhodujeme, jaká investiční rozhodnutí učiníme.“

Podle svého svědomí

Vedle fondů existují také jiné možnosti, jak eticky naložit se svými penězi. Etické banky podporují půjčkami konkrétní projekty, mikrofinančnictví se soustředí na financování projektů nejchudších států nebo různé místní finanční iniciativy.

Svými investicemi ale můžete pomáhat i konkrétním lidem. U nás najdete řadu příběhů klientů, kteří se právě díky penězům půjčeným od investorů znovu postavili na nohy, začali podnikat, splatili dluhy nebo získali vlastní bydlení.  

Stát se investorem je snadné! Registraci zvládnete během pár minut z pohodlí domova online.

Sdílet článek