14. prosince 2017

Jak na investování: Poznejte sami sebe!

Ondřej Bíba

Neexistuje žádná univerzální investiční strategie, která by byla vhodná pro každého bez rozdílu. Každý investor má totiž rozdílné důvody, proč investuje. Liší se jeho cíle i časový horizont a stejně tak i míra rizika, na kterou je ochotný přistoupit. Abyste byli úspěšnými investory, je důležité si v následujícím udělat pořádek.

„Poznej sebe sama!“ Takto zněla slova vytesaná u vchodu do Apollónova chrámu v Delfách, kde sídlila slavná věštkyně Pýthie. Investoři by si z této starořecké zásady měli vzít příklad. Úspěch v investování je totiž závislý na tom, zda vaše investiční strategie vhodně doplňuje vaše osobní charakteristiky a životní situaci.

Poznejte své investiční cíle

Jedním ze základních faktorů, které zvážit, než se rozhodnete, jakou investiční příležitost využít, je cíl vašeho investování. Bezpečnost vaší investice, podstoupené riziko, ale i související míra výnosnosti jsou faktory, které by měly ovlivnit vaše investiční rozhodování. Tato hlediska se však přímo odvíjejí od vašeho věku, postavení a konkrétní situace, ve které se v životě nacházíte.

Pokud je vám 75 let a žijete částečně ze svých úspor, budete riziku daleko méně nakloněni, než pokud jste třicetiletý manažer, který rozjíždí svoji kariéru. Zatímco v prvním případě si nemůžete dovolit riskovat všechny své finanční prostředky, jelikož mohou představovat podstatnou část peněz, ze kterých pokrýváte svoji spotřebu, u druhého příkladu může být vše jinak. Ve třiceti letech hraje čas ve váš prospěch. Příjem z investování ani samotné prostředky vyčleněné na investice totiž neslouží primárně k placení složenek, a můžete si tak dovolit jít naproti většímu riziku, a tedy i vyšším potenciálním výnosům.

Naplánujte si své cíle v investování.

Zhodnoťte svou finanční situaci

Podobně i vaše stávající finanční situace má na investování velký vliv. Multimilionář bude pravděpodobně své peníze investovat odlišně než mladý pár na počátku kariéry. Každý z nich má totiž od investování jiná očekávání. Milionářův cíl může být maximalizovat roční příjem a vložit 100 000 korun do rizikové investiční příležitosti (která ale může mít zároveň vyšší výnosy) pro něj nemusí představovat sebemenší problém. Oněch sto tisíc totiž tvoří třeba jen zlomek jeho celkových finančních prostředků.

Náš mladý pár se ale může soustředit na něco zcela jiného; například na pořízení si vlastního bydlení, k čemuž bude potřebovat vlastní finanční prostředky. Nemůže si dovolit riskovat své peníze a rozhodne se pro konzervativnější investici, která mu navíc umožní získat vložené peníze relativně brzy zpět. Nezávisle na možných vysokých výnosech tak v tomto příkladu nepředstavuje vysoce riziková investice vhodný investiční nástroj.

Dobře promyslete, v jaké jste finanční situaci.

Určete si svůj finanční horizont

Vaše investice by měly být v souladu s časovým horizontem, ve kterém budete investované peníze potřebovat zpět.

Pokud například investujete s jasným cílem zaplatit vašim dětem školné na některé zahraniční vysoké škole, vaše investiční portfolio by mělo tento cíl reflektovat.

Zatímco když budou vaše děti ještě malé, můžete si dovolit více rizika. Tomu uzpůsobíte i skladbu portfolia v počátečních letech investování. Ve chvíli, kdy ale již děti vyrostou a budou na střední škole, měli byste své portfolio upravit, abyste se zajistili proti případným výkyvům trhu.

Výkyvy souvisejí s hospodářskými cykly, které jsou nedílnou součástí ekonomiky. Ovšem ve chvíli, kdy je váš investiční horizont dlouhodobý (třeba v řádu desítek let), nemusíte se jimi příliš zabývat.

Pokud však víte, že nastal čas, kdy budete dané prostředky potřebovat během krátké doby zpět, nejste již vůči daným výkyvům imunní.

Navzdory tomu, že se všichni investoři snaží vydělat investováním dodatečné peníze, jejich konkrétní cíle a situace se vždy liší. Pro každého ale existuje vhodná strategie, která se odrazí v budování jejich konkrétního portfolia.

Investovat na Zonky je snadné. Můžete si zde vytvořit portfolio z investic s průměrným výnosem od 5 do 7 %. Při jeho sestavování ale vždy přizpůsobte jeho konkrétní skladbu vaší osobní situaci.

Sdílet článek