25. července 2019

Jaká práva a povinnosti má student, který končí své studium?

Ztráta studentského statusu s sebou nese několik klíčových změn, které by měl každý student znát. Od 31. srpna veškeré výhody končí a v případě, že do konce září nenastoupí do zaměstnání, je student povinen hradit si zdravotní pojištění. Záchrannou síť může poskytnout úřad práce, který při registraci bude za bývalého studenta platit zdravotní pojištění a zároveň mu pomůže najít novou práci.

Být studentem v České republice se skutečně vyplatí – studentský status s sebou totiž přináší mnoho výhod včetně daňové úlevy, slevy na jízdném nebo zlevněném vstupu na sportovní či společenské akce. Kromě toho stát za studenty odvádí zdravotní pojištění, a dokonce jim umožňuje pobírat sociální dávky včetně sirotčího důchodu a dalších. 

Kdy student ztrácí svůj status? 

Tyto výhody však student ztrácí ihned po ukončení svého vzdělání, tedy v případě, že nehodlá pokračovat navazujícím studiem. Status studenta po maturitě či státnicích tak platí pouze do 31. srpna – budoucí scénář pak bude záviset na tom, zda osoba nastupuje hned do nového zaměstnání, podniká sama na sebe, nebo práci teprve shání.  

Ze školy přímo do zaměstnání

Status studenta platí do 31. srpna, poté záleží, zda student nastoupí rovnou do práce.
Status studenta platí do 31. srpna, poté záleží, zda student nastoupí rovnou do práce.

Pokud student ihned po ukončení studia nastupuje do zaměstnání na hlavní pracovní poměr či poloviční úvazek, je zbaven osobní povinnosti odvádět sociální a zdravotní pojištění. O veškeré odvody se totiž postará jeho zaměstnavatel, který částku strhává přímo z jeho mzdy. Tato varianta je nejjednodušší, protože se nemusíte starat o pravidelné placení zdravotního pojištění, odvod sociálního pojištění vám navíc přispívá na starobní důchod. 

Evidence na úřadu práce

Pokud si student nenajde do konce září zaměstnání a není přijat na další studium, doporučuje se registrace na úřadu práce, který za vás bude platit zdravotní pojištění a zároveň vám pomůže najít práci, případně rekvalifikaci či jiné dodatečné vzdělání. Evidence však není povinná – pokud nemáte zájem o pomoc úřadu, můžete kontaktovat zdravotní pojišťovnu a domluvit se na samostatném placení zdravotního pojištění, přičemž jeho záloha v roce 2019 činí 2208 korun za měsíc. 


Úřad práce za vás bude platit zdravotní pojištění a zároveň vám pomůže najít práci, případně rekvalifikaci či dodatečné vzdělání.

Jak je to s placením sociálního pojištění 

V případě, že jste zaměstnáni na HPP nebo poloviční úvazek, platí sociální pojištění zaměstnavatel. Pokud jste registrováni na úřadu práce, sociální pojištění odvádět taktéž nemusíte. Je však dobré počítat s tím, že se dlouhodobé neplacení tohoto pojištění později promítne na výši důchodu – v krajních případech může dojít k tomu, že na něj některé osoby ani nedosáhnou. Sociální pojištění však lze platit i dobrovolně a přispívat měsíčně libovolnou částkou. 

Podnikání 

Podnikatelé hradí zdravotní a sociální pojištění osobně.

Jiná situace nastává v případě, že podnikáte sami na sebe. Bez ohledu na to, jestli se jedná o vedlejší, či hlavní činnost, si každý živnostník musí zdravotní a sociální pojištění hradit sám. Výše obou pojištění se odvozuje od zisku, tedy od daňového základu. Minimální zálohy pro sociální pojištění pro rok 2019 činí 2388 korun měsíčně, u zdravotního pojištění to je 2208 korun. Na rozdíl od osob registrovaných na úřadu práce je odvádění sociálního pojištění povinné. Lze však podnikat i na vedlejší činnost, kde jsou tyto zálohy mnohem nižší. 

Školní rok končí rychle, proto je dobré být připraven na věci, které na každého studenta po ukončení školy čekají. Tyto změny se týkají například odvodu zdravotního a sociálního pojištění, jejichž výše se velmi často mění. Informace o povinnostech a právech po studiu tak umožňují studentům zůstat v obraze a činit informovaná rozhodnutí. 

Sdílet článek