3. září 2019

Když vás dluhy táhnou ke dnu. Co hrozí při nesplácení a jak z toho ven?

Sylvie Rosová

Nesplácení dluhů. V Česku je tento problém stále častější. Alespoň to ukazuje nedávná statistika společnosti M.B.A. Finance, podle které své závazky zanedbává víc než třetina dlužníků. Situace, kdy se člověk dostane do prodlení, ale může potkat i pečlivého klienta. Stačí delší pracovní neschopnost nebo rovnou ztráta zaměstnání. Pro každou situaci ale existuje východisko. Důležitá je ale ochota problémy řešit.

Co se stane po splatnosti? 

Abyste na splátku nezapomněli, 5 dní před její splatností vám pošleme email. Den po uplynutí času pro splátku odesíláme další upozornění – sms, emailem nebo skrz váš profil na Zonky pošleme informaci, že splátka nedorazila. Celý následující měsíc můžete očekávat každodenní telefonát. Takto postupujeme až do 90. dne prodlení, kdy neuhradíte ani druhou a třetí splátku.    

Během této doby vám můžeme také udělit smluvní pokutu. Ta slouží spíše k pozitivní motivaci a při dobré spolupráci vám ji rádi odpustíme. Jen pro představu – pro první neuhrazenou splátku vám pokuta hrozí od 10. dne po splatnosti. Pro další pak posečkáme 15 dní. 

V případě, že nevyužijete žádné šance na splacení dluhů, následuje soudní řízení.
V případě, že nevyužijete žádné šance na splacení dluhů, následuje soudní řízení.

Po uplynutí 90denní lhůty posíláme dopis se zplatněním a vy jako dlužník ztrácíte možnost splátkového kalendáře. Jde o poslední šanci se s námi vyrovnat a to tak, že nám do 30 dní zaplatíte naráz celou pohledávku. V případě, že ani této šance nevyužijete, si váš případ převezmou advokáti. Po předžalobní výzvě by následovala žaloba a pak soudní řízení. Investory přitom o všem průběžně informujeme. 

Vzniklá neuhrazená pohledávka se navíc zaznamenává v dlužních registrech. Stav se zapíše ke konci měsíce, což má vliv na budoucí úvěruschopnost. Jinými slovy, pokud se vaše jméno objeví v seznamu dlužníků, s velkou pravděpodobností budete mít u seriózních úvěrových společností nebo bank s dalšími úvěry problémy.

Insolvence

A dál? Záleží na klientovi, tedy na vás. Můžete podat například insolvenční návrh s cílem vašeho oddlužení. Po dobu 5 let pak budete splácet určitou stanovenou částku. Investoři z ní dostanou měsíčně svůj podíl.  

Exekuce

V nejhorším případě může dojít také k exekuci.
V nejhorším případě může dojít také k exekuci.

Vzniknout může také exekuce. To v případě, že se ke splácení dluhu stále nemáte. Pak bude záležet také na tom, zda jste měli exekuce ještě před půjčkou od Zonky a tuto skutečnost jste před námi zatajili. V takovém případě podáme trestní oznámení pro podvod.  

Pokud ovšem exekuce vznikla až po načerpání půjčky u nás, pošleme výzvu před zesplatněním, případně dopis o něm. Poté následuje stejný postup jako při prodlení se splácením.     

Dědictví 

Bohužel se může stát i to, že se klient splacení své půjčky nedožije. V takových případech vyčkáme na zahájení dědického řízení, přihlásíme se do něj a práci pak převezme notář.  Pokud měl klient dostatek majetku nebo pokud dluh doplatí dědicové, várít se Zonky pohledávka. V opačném případě jde o investici k odpisu. Stejně tak, pokud dědicové pozůstalost odmítnou. 

Porušení smlouvy

Když se stane, že nám jako klient zamlčíte některé podstatné náležitosti, následuje stejný scénář jako při exekuci. Podáme žalobu a investory o všem informujeme. 

Dluhy z nedbalosti 

Dluhy mohou vzniknout také z nedbalosti, například když špatně uvedete kontaktní údaje.
Dluhy mohou vzniknout také z nedbalosti, například když špatně uvedete kontaktní údaje.

Problémy s nesplácením mohou vzniknout také neúmyslně. Například tak, že se klient o dluhu vůbec nedozvěděl, protože věřitel na ně neměl správné či aktuální kontaktní údaje. Než se pak operátorům podaří neplatiče kontaktovat, často je už dluh navýšený o penále a úroky z prodlení. Změnu kontaktů nám proto nezapomeňte včas nahlásit! Pamatujte na to vždy, když se stěhujete, na delší dobu cestujete do zahraničí, měníte email či telefonní číslo nebo vás například čeká delší hospitalizace.

Dalším typickým příkladem, jak vznikají dluhy “omylem”, je obyčejné opomenutí. Naštěstí pro tyto případy existuje velmi jednoduché řešení: nastavení trvalého platebního příkazu ve vašem elektronickém bankovnictví. Ideálně na několik pracovních dní před splatností částky, abyste měli jistotu, že za každé situace úhrada dorazí včas. 

Výpadek příjmu

Složitější situace nastane, když vám na závazky chybí finance. Ať už je to kvůli neočekávaným výdajům, dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo rovnou ztrátě zaměstnání.  

Našim klientům proto nabízíme pojištění schopnosti splácet. Služba se jmenuje Zonkyho záchranná vesta a pomáhá lidem v těžkých životních situacích. Pojištění vám umožní odložit splátky bez zbytečných průtahů. Pojišťovna totiž běžně čeká i 60 dní, než začne případ šetřit. To může trvat i další měsíc a po celou tu dobu musí klient platit splátky. U nás stačí předložit neschopenku nebo potvrzení o evidenci v registru uchazečů o práci na Úřadu práce a my vám nejbližší splátku hned odložíme.

Projekt Zonkyho záchranná vesta navíc kombinuje pojištění s benefity. Na placení pojistného totiž neproděláte, ani když odklad splátek nebudete potřebovat. Za každých 12 měsíců po sobě, kdy službu nevyužijete, se vám totiž vrátí peníze ve výši měsíčního poplatku. 

Sdílet článek