21. března 2019

Nepropásněte datum odevzdání daňového přiznání

Karolína Šimáčková

Termín podání daňového přiznání se kvapem blíží. Pokud už máte vše spočítáno a odevzdáno, výborně. Jestli už teď ale víte, že nestíháte daňové přiznání podat, pospěšte si. Včas nepodané, vůbec neodevzdané či pozdě zaplacené daňové přiznání se vážně nevyplatí, vždy vám zkomplikuje život a navíc se může pořádně prodražit. Nemáte-li daňové přiznání dosud zpracované, neotálejte a konejte okamžitě!

Při nákupu nového diáře si každý rok tučně poznačte poslední březnový den, jedná se totiž o mezní datum, do kterého je nutné podat daňové přiznání. V roce 2019 je posledním dnem v měsíci březnu neděle, proto se nejzazší datum, kdy musíte zanést vyplněné přiznání na finanční úřad, posouvá na 1. dubna. A to není žádný aprílový žert. Pokud už teď víte, že nestihnete podat daňové přiznání, snažte se zjednat nápravu, a to co možná nejdříve.

Nepodání daňového přiznání v termínu znamená penále

Finanční úřady tolerují zpoždění maximálně pět pracovních dní. Pokud vám to bude trvat déle, buďte si jisti, že za prodlení zaplatíte. Nejčastěji finanční úřad vyměřuje penále 0,05 procenta stanovené daně za každý den prodlení. Jestliže daňové přiznání vykazuje ztrátu, bude si finanční úřad nárokovat 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý den z prodlení.

Horní hranice pokuty, kterou vám úřad může udělit, pak činí 300 000 korun. Jestliže snad jen doufáte, že na vás úřady zapomenou a nepodané přiznání vám projde, mýlíte se. Dříve či později vás totiž finanční úřad vyzve ke splnění svých povinností a určí vám náhradní termín. Pokud ani poté daňové přiznání nepodáte, penále bude raketově stoupat.

Řádně dodržujte nejen termín podání daňového přiznání, ale také včasné zaplacení vyměřené daně

Existují však i výjimečné případy, které opravňují poplatníka podat daňové přiznání později než posledního března. Pro koho tedy neplatí poslední březnový termín?

  1. V případě, že vám daňové přiznání podává daňový poradce a vy o tom řádně informujete finanční úřad, je datum odevzdání daňového přiznání stanoveno na 1. červenec.
  2. Poplatník také nemusí dodržet poslední březnový termín v případě, že správce daně (finanční úřad) rozhodne o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání. V takovém případě může finanční úřad ze zákona oddálit termín až o tři měsíce.

Vězte však, že takto úřad koná pouze ve výjimečných případech, ve kterých poplatník musí prokázat objektivně vážné důvody.

Pozdní platba daně

Řádně dodržujte nejen termín podání daňového přiznání, ale také včasné zaplacení vyměřené daně. I zde se totiž můžete opozdit maximálně o pět pracovních dní. Výše úroku z prodlení se zde odvíjí od výše repo sazby, kterou stanovuje ČNB. Momentálně je výše úroku z prodlení stanovena na 14,5 procenta.

Sdílet článek