28. června 2019

Penzijní fondy a hladová inflace

Lucie Telievová

Máte představu, jaký bude váš důchod? Většinu lidí nečeká v tomto ohledu úplně růžová budoucnost. Proto se snaží se zajistit, jak jen nejlépe umějí, a peníze ukládají do penzijních fondů. Všechno by se zdálo být v pořádku, pokud…

Problém zvaný inflace

… pokud by neexistovala inflace. Inflace je běžný ekonomický jev, který kradmo tahá finance z našich peněženek, aniž bychom o tom přímo věděli. O co jde? Obecně se definuje jako nárůst cenové hladiny. Zjednodušeně řečeno si lze inflaci představit jako opakovaný nárůst cen v ekonomice, přestože peněz dostáváme pořád stejně. Výsledkem je potom skutečnost, že si za své peníze koupíme čím dál méně zboží. Většinou se to dá poměrně dobře sledovat na benzínu, jídle, bydlení a tak dále.

Transformované penzijní fondy loni vydělaly klientům průměrně 0,7 %, což se může na první pohled zdát jako docela hezké číslo. Jenže s ohledem na existenci již zmiňované inflace to žádné velké terno není. Ta totiž činila 2,1 %. O rok dříve dokonce fondy vydělaly při inflaci ještě vyšší (2,5 %) pouhých 0,6 %.

Transformovaný penzijní fond

Jedná se o fond, který je součástí III. pilíře důchodového systému. Obsahuje slovíčko transformovaný, protože vznikl právě transformací z penzijního fondu (fungoval do konce roku 2012). Peníze do takového fondu můžete ukládat, pokud jste stačili podepsat smlouvu o penzijním připojištění do 30. listopadu roku 2012. V takovém případě pak garantuje pár věcí, jako je garance návratnosti vložených prostředků, nárok na státní příspěvek, ale třeba i možnost příspěvků od zaměstnavatele aj. 

Od ledna roku 2013 lze už uzavírat jen smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Takto založené fondy už neručí za to, že nesníží případné úspory klienta. Navíc nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po patnácti letech. Na oplátku ale nabízejí možné vyšší zhodnocení. 

Na konci loňského roku se transformovaných fondů účastnilo 3, 47 milionu účastníků. Jenže všem těmto lidem ukousla inflace velký podíl na reálné kupní síle jejich úspor. Tedy výše uvedených 2,1 %.

Srovnání napříč fondy

  • Česká spořitelna měla loni výsledné zhodnocení 0,51 %. Jedním z příčin takového výsledku je prý to, že centrální banky několik po sobě jdoucích let udržovaly úroky téměř na nulové hodnotě. Peníze na trhu byly totiž levné a konzervativní fondy neměly možnost vytvořit si dostatečnou rezervu z úrokových výnosů.
  • Conseq dosáhl loni výsledku 0,58 % a mírně tím překročil zhodnocení let předchozích. Jenže fondy se prý potýkaly s tím, že si musely udržet velmi konzervativní investiční strategii, což vlastně znamená, že v období minimálních úrokových sazeb neměly na čem vydělávat více.
  • AXA v roce 2018 připsala v případě transformovaných penzijních fondů klientům zhodnocení 0,92 %. I v této společnosti bojovali s tím, že v předchozích obdobích extrémně nízkých výnosů a hlavně oné garance nezáporného zhodnocení nemohli investovat agresivněji – nebylo tak moc možností, kde vydělat více a neriskovat při tom.
Od ledna roku 2013 lze už uzavírat jen smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.
Od ledna roku 2013 lze už uzavírat jen smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.
  • Česká pojišťovna na tom vloni byla ještě o něco lépe, protože na valné hromadě svým klientům rozdělila zisk 1,044 miliardy Kč. V tomto případě to znamená zhodnocení 1,1 %.
  • ČSOB se zase poměrně dařilo díky výkonnosti státních dluhopisů držených až do doby splatnosti, dosáhla tak zhodnocení 0,76 %.
  • Allianz dosáhla zhodnocení 0,68 %, ale dodala, že pokud by se do zhodnocení započítaly i státní příspěvky, pak by dosáhlo efektivní zhodnocení 2,38 %.
  • Komerční banka se v případě transformovaného fondu dostala na výnos 0,51 %.
Finanční instituceProcentuální zhodnocení transformovaného penzijního fondu v roce 2018
Allianz0,68 %
AXA0,92 %
Conseq0,58 %
Česká pojišťovna1,10 %
Česká spořitelna 0,51 %
ČSOB0,76 %
Komerční banka0, 51 %

Vložit peníze do transformovaného penzijního fondu sice znamená určité zhodnocení, avšak zdání může klamat, protože slibně vypadající procenta nedosáhnou zdaleka hodnoty inflace. I když to není na první pohled vidět, tak vlastně místo výdělku proděláváte. Výhodou ale je, že se o své peníze nemusíte starat, starají se vám o ně jiní. 

Pokud máte ale dobrodružného ducha, můžete si zkusit své peníze řídit sami a investovat. Dnešní svět finančních produktů k tomuto účelu skýtá nepřeberné množství. A pokud si nejste jistí v kramflecích, například co se akcií nebo dluhopisů týče, existuje ještě možnost tzv. P2P investování, kdy své peníze půjčujete jiným lidem. Na tomto principu funguje třeba Zonky.


Sdílet článek