13. září 2018

Podílové fondy: opatrná investice s (ne)jistými výnosy

Gabriela Krčálová

Nic jako jistá investice neexistuje. Už Benjamin Franklin rád opakoval, že „na světě jsou jisté jen daně a smrt“. Mluvit ale můžeme o větší a menší míře rizika, kterou jsme ochotní pro potenciální zisk podstoupit. A kdo se necítí dost zkušený na boj v džungli akcií a spekulací, může vyzkoušet bezpečnější cestu. Tou může být například investice do podílových fondů.  

Podílové fondy jsou poměrně tradiční investiční nástroj, který má na trhu své stabilní místo. A v Česku získávají v poslední době na oblibě, objem investic se už blíží půl bilionu korun. Investory táhnou zejména nízké úroky na bankovních účtech a také stále snazší dostupnost tohoto investičního produktu.

Fondy pro každého

Práce s podílovými fondy vypadá z pohledu investora podobně jako u klasických termínovaných vkladů. Jen místo spořicího účtu posíláte své peníze právě na účet fondu a dostanete za ně podílové listy. Ty nemívají fyzickou podobu, ale jsou evidovány na účtu cenných papírů.

Fond vaše peníze investuje podle předem daných pravidel. Následně pak dostanete skutečný výnos, který vaše peníze přináší, a nikoliv předem dohodnutý úrok od banky, který si sjednáváte u termínovaného vkladu. Na rozdíl od termínovaného vkladu pak můžete podílové listy bez sankcí kdykoliv prodat a své peníze většinou dostanete už druhý den.

Každý z fondů má poněkud jinou investiční strategii a hodí se pro jiný typ investorů.

Ještě než se pustíte do investování skrze podílové fondy, je důležité zjistit si, jak složité, nebo naopak jednoduché je danou investici prodat a dostat se tak k investovaným penězům.

Podílové fondy totiž umějí víc než jen napodobit termínované vklady, což je především vlastnost peněžního trhu. Pokud máte zájem peníze uložit na delší dobu, můžete využít také fondy dluhopisové, akciové nebo smíšené.

Čtěte také: ,,Spekulace na burze?
Připravte si pevné nervy a křšťálovou kouli“
 ⇒

,,Burzovní spekulanti bývají kvůli uměle vyvolávaným vlnám na trhu terčem kritiky.“

Malý risk, malý zisk

Jejich výhodou je, že všechny starosti související s investováním do dluhopisů či akcií v podstatě obstarávají za vás. Nemusíte sledovat pohyby na burze a složitě dumat nad tím, co a kdy koupit nebo prodat.

Jako výhoda podílových fondů se může zdát i vcelku stabilní výnos, který přináší. Ale protože stále platí, že risk je zisk, právě ze stability a nízkého rizika podílových fondů vyplývá i jejich nevýhoda – zpravidla nepřinášejí nijak závratné výnosy.

Jejich výši navíc dopředu ani neznáte. Něco jistě napoví výdělky za minulý rok, ale nikdo vám nezaručí, že takového výnosu fond dosáhne znovu.

Rizikovost a volatilitu investice je sice možné snížit, ale to už vyžaduje určité zkušenosti.

Zvážit můžete například rozložení portfolia do různých regionů a různých typů cenných papírů. Budou-li pak klesat akcie, mohou růst například státní dluhopisy. Samotná diverzifikace ale nestačí. Hlavní je, aby na sobě byly jednotlivé investice co nejméně závislé a při poklesech hodnot se co nejméně ovlivňovaly.

Čtěte také: ,,Čeští mileniálové myslí s obavami na důchod“ ⇒

,,Do roku 2020 budou tvořit největší část produktivní populace.“

Pozor na poplatky

A seznam drobných „ale“ ještě není u konce. Správce fondu se totiž o vaše peníze nestará zadarmo. Zpravidla si účtuje hned několik poplatků. Nejčastěji jde o vstupní, výjimečně i výstupní poplatek a dále ještě poplatek za správu fondu.

Vstupní poplatek u akciových fondů se většinou pohybuje do 5 % vložené částky.

V případě dluhopisových pak od 1 do 2 % a u smíšených někde mezi tím. Existují i nabídky bez počátečního poplatku, zpravidla ale musíte počítat s poplatkem při předčasném výběru v prvních letech.

Největší dopad na hodnotu investice má ale správcovský poplatek. Někdy se mu říká také manažerský, který v podstatě platíte za odborné zacházení s vaší investicí. Neplatíte ho přímo vy jako investor, ale strhává se průběžně z majetku fondu. Zpravidla činí 1 až 2 procenta z objemu spravovaného kapitálu, což ovšem při větším objemu vložených peněz může znamenat slušnou částku, kterou si budete muset každý rok z výnosů odečíst.

Sdílet článek