23. srpna 2018

Risk: Ti, kdo řídí riziko

Lukáš Zelený

Podstatou každého investování je podstupování rizika pro určitý výnos. Riziko investování na Zonky spočívá v tom, že vám ten, komu půjčíte, přestane splácet. Jde o kreditní riziko, které však řídí náš tým odborníků.

Risk management znamená řízení rizik a právě slovo „řízení“ je v tomto slovním spojení hodně důležité. Rizika je totiž potřeba opravdu aktivně řídit a ne je nutně všechna eliminovat, jak si možná mnoho lidí myslí. Samozřejmě záleží na povaze rizik, která řídíte.

Kreditní riziko

Ve finančnictví se s jistou mírou rizika vždycky počítá, snaha o nulovou míru rizika by vedla jen k nulovým výdělkům. Kreditní riziko ukazuje možnost, že se vám nevrátí zpět vaše investice, anebo vrátí, ale ne v plné výši.

Tzv. kreditní riziko je alfa a omega pro všechny, kteří chtějí půjčovat peníze. Je potřeba počítat s určitou ztrátou, ne se jí však obávat. Každá investiční služba musí investorům umět nabídnout jak maximálně bezpečné, tak i rizikovější investice.

Čtěte také: ,,Spolehněte se sami na sebe, ne na poradce“ ⇒

Riskoví odborníci

Díky zkušenostem svých odborníků i speciálním způsobům posuzování poptávek má Zonky mnohem větší šanci odhadnout rizikovost poptávky lépe než jakýkoli jednotlivý investor. Dlouhodobě platí, že kvalita scoringu, neboli posuzování rizikovosti, funguje u Zonky na jedničku.

U všech, kteří si na Zonky půjčují, odhadujeme schopnost splácet, ověřujeme příjmy a snažíme se predikovat jejich stabilitu. Vytváříme ekonomický model, zjišťujeme pracovní reference. Na základě těchto a dalších informací provádíme odhad rizikovosti investice.

Každou půjčku pak opatříme značkou, která míru odhadovaného rizika jasně ukazuje – ratingem. Rating je tedy hodnota, která ukazuje pravděpodobnost toho, že zákazník přestane splácet. S rizikem souvisí úrok a výnos. Čím vyšší je riziko, tím vyšší je i úrok pro toho, kdo si půjčuje. Pro toho, kdo peníze půjčuje, zase znamená pravděpodobnost vyššího výnosu.

Ratingy na Zonky:

A** – minimální riziko

A* – velmi nízké riziko

A++ – nízké riziko

A+ – nízké riziko

A – nižší riziko

B – střední riziko

C – vyšší riziko

D – rizikové

To, z jakých ratingových kategorií máte investiční portfolio složeno, ovlivňuje váš celkový výnos. Lidé investují různě. Někdo preferuje rizikovější třídy, které mají vyšší výnosy, ale větší riziko, jiný bezpečnější investice s výnosem nižším.

Více znamená bezpečněji

Budujte si rozmanité portfolio, nikdy nevkládejte většinu investic do jedné rizikové kategorie. Nejbezpečnější investice najdete v kategoriích A** až A, ale výnosy jsou v nich nejnižší (půjčky v těchto kategoriích jsou úročeny nízkým úrokem). Rizikovější kategorie (B, C, D) vám oproti tomu nabízejí vyšší výnos, ale zároveň jsou více náchylné ke ztrátám a mají větší volatilitu – míru kolísání očekávaného výnosu.

Čím více investic tvoří vaše portfolio, tím spíše u něj funguje statistika a odhady výnosů a ztrát.

Veškeré naše ratingy a odhady nemusí zafungovat, pokud budete mít investováno například jen do dvou půjček. Abyste měli portfolio diverzifikované alespoň na základní úrovni, doporučujeme mít rozinvestováno už od začátku do co nejvíce půjček a postupně vybudovat portfolio minimálně se 122 participacemi.

Sdílet článek