29. srpna 2018

Státní vs. soukromé vzdělávání. Za školné vyžadujte kvalitu

Dobré vzdělání je základem úspěšné kariéry. Řada rodičů proto přemýšlí, jak svým dětem zajistit co nejlepší možné startovací podmínky. Stále častějším dilematem proto bývá, na jakou školu ratolest poslat. Státní a veřejné školy mají v povědomí lidí pořád ještě jakýsi punc záruky kvality. Ale jsou skutečně kvalitnější než ty soukromé?

Od dudlíku po diplom

Když se řekne soukromá škola, nejspíš nás jako první napadne univerzita. Jenže to bychom hodně předbíhali. Soukromá vzdělávací zařízení konkurují těm státním na všech úrovních, tedy už od jeslí.

Jesličky a mateřské školky

Státní jesle jsou v Česku spíše vzácností. Statistiky udávají, že jejich kapacity pokryjí zhruba jedno jediné procento dětí do tří let. A už několik let nestačí ani kapacity státních mateřských škol.

Zato soukromých jesliček, dětských skupin a školek v posledních letech přibývá. Zájem rodičů roste jednak s vyšším počtem narozených dětí, jednak kvůli možnosti dřív se vrátit do práce.

Provozování soukromých zařízení také upravuje zákon a pracovat v nich smějí pouze kvalifikovaní pracovníci. Jejich výhodou je ale omezený počet dětí, což zajišťuje individuální péči, soukromá zařízení jsou také časově flexibilnější. Děti mohou například docházet jen v některé dny v týdnu a řada míst nabízí i hlídání nad rámec provozní doby.

Za tento komfort si ale rodiče zaplatí nemalé částky. Měsíční školné v soukromých jeslích a školkách může dosahovat i 20 tisíc korun. A to je víc než na leckteré vysoké škole.  

  • státní jesle ⇒ 1 000 – 4 000 Kč
  • soukromé jesle ⇒ 6 000 – 15 000 Kč
  • státní mateřská škola ⇒ 700 – 1 200 Kč
  • soukromá mateřská škola ⇒ 5 000 – 20 000 Kč

Základní a střední školy

Přestože Česko zajišťuje bezplatné základní vzdělání pro každého občana země, rodiče stále častěji vyhledávají placenou alternativu. Zajímají je totiž jiné typy vzdělávání, než je konzervativní výuka praktikovaná na veřejných školách, zejména zahraniční trendy. Například systémy založené na základě waldorfské pedagogiky nebo metod montessori či dalton.

Čtěte také: ,,5 typů kurzů, díky kterým budete vidět“ ⇒

,,Vzdělaní můžete být i bez titulu a výborným pomocníkem při tom mohou být kurzy.“

A počty žáků přibývají i na soukromých středních školách, které se zaměřují hlavně na možnosti uplatnění svých absolventů na trhu práce. Často mají rozšířenou výuku jazyků, IT, sportu, ekonomie anebo třeba technických předmětů.

Ani v těchto případech není školné levné. Středoškolské vzdělání na soukromé škole ale stále vyjde na podstatně méně peněz než to základní.   

  • soukromá ZŠ ⇒ 4 000 – 10 000 Kč za měsíc
  • soukromá SŠ ⇒ 10 000 – 30 000 Kč za školní rok

Nejinak je tomu u vysokého školství. Tradice a pověst „hraje do karet“ veřejným vzdělávacím institucím asi nejvýrazněji. Kromě toho, že se studium neplatí, zůstává faktem, že v Česku jsou to především státní vysoké školy, které vedou výzkum a na kterých (i proto) učí experti. K dispozici jsou také stipendijní a výměnné programy, takže studenti mají možnost vycestovat a část studia strávit v zahraničí. To vše si ale musí nejprve „zasloužit“ – úspěšně složit přijímací zkoušky.   Vysoké školy

To u řady soukromých vysokých škol neplatí a určitá „benevolence“ ke studentům a jejich prospěchu se může objevovat i během samotného studia. Na druhou stranu ani soukromé vysoké školy dohledu akreditačního úřadu neunikají a pověst některých tak v minulosti nemálo utrpěla.

Nicméně soukromé vysoké školy mohou mít i řadu výhod. V současnosti na nich studuje zhruba dvanáct procent studentů v Česku. Řada z nich se tak rozhodla proto, že očekává větší soustředění na praxi. To platí zejména u ekonomicky nebo právnicky zaměřených studijních programů, jejichž absolventi často míří do velkých korporací.

Náročný zákazník

Ceny školného na českých vysokých školách se přitom velmi liší. Studovat můžete za tři tisíce korun za semestr, ale zaplatit můžete i třicetinásobek!

Čtěte také: ,,7 kroků, jak začít podnikat“ ⇒

,,Začátky ale bývají těžké a při podnikání to platí dvojnásob.“

Každopádně za své peníze vždy požadujte kvalitu a nezdráhejte se vyjednávat o podmínkách studia, jste-li nespokojeni. Soukromá škola chce za studium peníze, a tak by měla přinést přidanou hodnotu.

Při výběru je dobré si například ověřit, jestli daná škola skutečně zajišťuje kvalitní přípravu na samotnou praxi v oboru. To nejlépe zjistíte z rozhovoru s jejími absolventy. Důležité je i složení „učitelského sboru“. Předem se ujistěte, že předměty přednášejí zkušení odborníci. Dobrým ukazatelem „kvality“ pak bývají i změny studijních podmínek. Zbystřit byste měli, pokud je škola mění příliš často. Jinak se může stát, že na konci semestru se student ocitne v úplně jiné situaci, než v jaké studium začínal.

Titul není vše

S přibývajícím počtem vysokoškolsky vzdělaných Čechů ovšem samotný titul ztrácí na významu a zaměstnavatelé se stále častěji soustředí na to, kde a jak uchazeč o práci své vzdělání získal. Dojem přitom dělají hlavně zahraniční zkušenosti, ideálně titul získaný na některé z prestižních vysokých škol v zahraničí. Řada elitních světových společností, které v Česku působí, si právě vzdělání v zahraničí vyhrazuje jako jednu ze základních podmínek pro přijetí uchazeče do zaměstnání.

Proto pokud uvažujete, že své peníze investujete do vzdělání svého nebo svých dětí, stojí za úvahu i možnost studia právě za hranicemi Česka.  

Sdílet článek