Co se stane v případě úmrtí rentiéra?

V případě úmrtí rentiéra rámcová smlouva nezaniká, avšak společnost již pouze vyplácí na účet příslušné vypořádací částky, úrokový výnos, případně jiné částky, na které investorovi vzniklo právo. Po skončení dědického řízení společnost naloží s účtem v souladu s rozhodnutím soudu o dědictví. Pokud soud neurčí dědice, který vstupuje do všech práv a povinností zemřelého rentiéra vyplývajících z rámcové smlouvy, nebo určí-li soud více než jednoho takového dědice, zaniká rámcová smlouva vyplacením všech peněžních prostředků vedených na účtu dědicům. Je třeba, aby se nám dědicové sami ozvali.

Poradna

Sídlo

Air Bank a.s.
Evropská 2690/17
160 00 Praha 6 – Dejvice
IČO: 29045371

Korespondenční adresa

Air Bank a.s.
P. O. BOX 625
661 25 Brno 2
IČO: 29045371

Sledujte nás na sociálních sítích

Příklad půjčky

Reprezentativní příklad se týká půjčky ve výši 150 000 Kč s pevnou úrokovou sazbou 6,99 % ročně, se splatností 60 měsíců, splátkou 3 030 Kč, poslední splátkou 2 968,38 Kč, jednorázovým 2% poplatkem z výše půjčky (zde 3 000 Kč rozpočítaný do prvních 3 splátek půjčky) a s výslednou RPSN 8,11 %. Celou výši půjčky vyplatíme na účet klienta. Celkem klient zaplatí 181 738,38 Kč.
© 2024 Air Bank a.s., člen skupiny PPF, poskytovatel služby Zonky, je zapsaná u rejstříkového soudu v Praze — spisová značka B 16013