Jak počítáme výkonnost portfolia?

Co je výkonnost portfolia?

Výkonnost portfolia je jediné číslo, které ukazuje v procentech váš výnos očištěný o očekávané ztráty za celou historii vašeho investování na Zonky. Jde o nejpřesnější možnost, jak zjistit výkon vašeho portfolia.

Kdy jsme schopni spočítat výkonnost portfolia?

Výkonnost portfolia jsme schopni napočítat a zobrazit vám v investorském prostředí ve chvíli, kdy pro alespoň 50 aktivních participací ve vašem portfoliu platí, že jsou ve vašem držení minimálně 90 dní.

TIP: Pro bezpečnější portfolio a stabilnější výnos doporučujeme investovat do více půjček po menších částkách. Rozložíte tak riziko a vybudujete si dostatečně diverzifikované portfolio.

Jak výkonnost počítáme?

Veškeré peněžní toky z vaší investorské peněženky jsou porovnány s penězi, které vám dlužníci nesplatili, čímž zjistíme konkrétní výnos portfolia.

Podívejte se na detailní nápočet výkonnosti portfolia:

Výkonnost je počítaná porovnáním cash flow investora (investice, poplatky, splátky a prodej participací) s investorovou expozicí, která je ponížena o očekávané ztráty (ztráty, které se očekávají na základě interního modelu Zonky, jehož vstupem jsou dny po splatnosti, nevymahatelné pohledávky a rozhodnutí insolvenčního soudu). Cash flow i expozice jsou diskontovány výnosem, který se numericky dopočítává z předdefinované formule.


kde

 • CF značí cash flow
 • n počet dní mezi daným cash flow a začátkem investování
 • N počet dní od začátku investování do data, ke kterému počítáme výnos
 • RP zbývající jistina na konci periody
 • EL očekávaná ztráta (opravná položka) na konci periody
 • RR očekávaný recovery rate
 • r investorský výnos

Cash flow

V úvahu připadá následující CF:

 • investice na primárním trhu (-)
 • splátky (+)
 • investorské poplatky (-)
 • nákupy na sekundárním trhu (-)
 • prodeje na sekundárním trhu (+)
 • poplatky za prodej na sekundárním trhu (-)

Co je položka “vyděláno”?

Toto číslo nově zobrazujeme v hlavní části vašeho investorského prostředí, abychom vám ukázali, kolik jste už na Zonky vydělali. Jedná se o součet všech přijatých úroků a pokut očištěný o ztracené investice a poplatky.

Tip: Portfolio vám může vydělávat i pokud máte nízkou výkonnost. V takovém případě je třeba lépe rozložit riziko v portfoliu. Investujte rovnoměrně nižší částky do všech úroků na Tržišti.

Pomohla vám tato odpověď?

Poradna

Sídlo

Air Bank a.s.
Evropská 2690/17
160 00 Praha 6 – Dejvice
IČO: 29045371

Korespondenční adresa

Air Bank a.s.
P. O. BOX 625
661 25 Brno 2
IČO: 29045371

Sledujte nás na sociálních sítích

Příklad půjčky

Když si na Zonky půjčíte 150 000 Kč s pevnou úrokovou sazbou 6,99 % ročně na 60 měsíců, budete mít pravidelné splátky 3 030 Kč a poslední splátku 2 968,38 Kč. Protože jednorázový poplatek jsou vždy 2 % z výše půjčky, zaplatíte v tomto případě 3 000 Kč. Ty se vám rozpočítají do prvních 3 splátek. Výsledná RPSN tak bude 8,11 % a celkem zaplatíte 181 738,38 Kč.Kolik si mohu půjčit a na jak dlouho?

Půjčit si můžete od 5 000 Kč do 1 200 000 Kč, a to na dobu od 12 měsíců až do 10 let. Je jen na vás, kolik budete chtít měsíčně splácet a na jak dlouho si půjčku vezmete.
Pokud ale aktuálně splácíte hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření, tak vám budeme moci nabídnout maximální dobu splácení na 8 let. Tato doba vychází z doporučení České národní banky.
U nás můžete získat roční úrokovou sazbu od 4,49 % do 19,99 % a RPSN od 5,02 % do 26,94 %.
© 2024 Air Bank a.s., člen skupiny PPF, poskytovatel služby Zonky, je zapsaná u rejstříkového soudu v Praze — spisová značka B 16013