Jak se dostanu k penězům — výběr/renta?

Každý Zonky Rentiér má několik možností, jak peníze z produktu vybírat.

1. RENTA

Renta vám umožní příjmy z vašich investic částečně reinvestovat a částečně si je nechat měsíčně vyplácet na zvolený bankovní účet ve zvolený den.

A. Jak se renta nastavuje?
V profilu každého investora, pod záložkou vklady a výběry, se investor dostane na možnost Renty. Při zakliknutí dlaždice zobrazující Rentu, vidí investor výši udržované investice a předpokládanou výši měsíční renty. Investor má možnost nastavit den, kdy má dojít k odesílání renty, stejně tak účet, na který bude renta chodit.

B. Co znamená, že vám budeme udržovat výši investice?
Výše investice v době nastavení odpovídá současné hodnotě portfolia vždy v daný okamžik, kdy dojde k nastavení renty. Současná hodnota se skládá z nezainvestovaných prostředků, blokovaných prostředků (čekající na zainvestování, poplatek) a ze zainvestované částky.

Zbývající jistina je hodnota portfolia, která je očištěna o očekávané ztráty za půjčky v prodlení. Současná hodnota tak představuje hodnotu portfolia, kterou by klient získal okamžitým (jednorázovým) prodejem portfolia.

2. POSTUPNÝ VÝBĚR

Zvolením možnosti postupného výběru dojde k zastavení investování. Každý měsíc vám pak budou chodit na zvolený bankovní účet a ve vybraný den všechny splátky včetně výnosů, dokud své rozhodnutí nezměníte nebo dokud nevyberete všechny peníze.

3. ODPRODEJ PORTFOLIA

  • Odprodej celého portfolia bude možné provést kdykoliv po prvním vkladu na účet Zonky Rentiéra.
  • Prodej celého portfolia je možný formou nabídnutí ostatním investorům k odkupu. Rychlost prodeje portfolia bude záviset na zájmu ostatních investorů, obvykle se však 99 % půjček na sekundárním trhu prodá během jednoho dne. Rychlost prodeje je také závislá na velikosti portfolia a aktuální poptávce.
  • Příklad: Pokud vaše portfolio ukazuje hodnotu např. 105 000 Kč, jde o tržní hodnotu, za kterou nabídneme investice z vašeho portfolia ostatním investorům na sekundárním trhu. V částce jsou započítány aktuální i možné budoucí ztráty. V průměru na portfoliu Rentiéra by neměly ztráty z titulu nesplácení - rizikové náklady přesáhnout 1,41% p.a. tak, jak uvádíme v reprezentativním příkladu pro službu Zonky Rentiér.

4. Částečný výběr

Díky částečnému výběru můžete část investovaných peněz vybrat, zatímco zbylá část se bude dále zhodnocovat. Jakmile nám svůj výběr potvrdíte, začneme vaše půjčky postupně odkupovat, a to až do výše částky, kterou chcete vyplatit. Získané peníze vám pošleme během 3 pracovních dní od potvrzení částečného výběru.

Jak název napovídá, možné je vybrat část peněz – ne celou hodnotu portfolia. Vždy musí na účtu zbýt minimální zůstatek, abychom zachovali jak rizikovost portfolia, tak jeho zhodnocení. Nejvyšší možná částka k výběru je tedy celková hodnota portfolia bez minimálního zůstatku. Pro výběr vyšší částky použijte prosím jednorázový výběr.

Poradna

Sídlo

Air Bank a.s.
Evropská 2690/17
160 00 Praha 6 – Dejvice
IČO: 29045371

Korespondenční adresa

Air Bank a.s.
P. O. BOX 625
661 25 Brno 2
IČO: 29045371

Sledujte nás na sociálních sítích

Příklad půjčky

Reprezentativní příklad se týká půjčky ve výši 150 000 Kč s pevnou úrokovou sazbou 6,99 % ročně, se splatností 60 měsíců, splátkou 3 030 Kč, poslední splátkou 2 968,38 Kč, jednorázovým 2% poplatkem z výše půjčky (zde 3 000 Kč rozpočítaný do prvních 3 splátek půjčky) a s výslednou RPSN 8,11 %. Celou výši půjčky vyplatíme na účet klienta. Celkem klient zaplatí 181 738,38 Kč.
© 2022 Air Bank a.s., člen skupiny PPF, poskytovatel služby Zonky, je zapsaná u rejstříkového soudu v Praze — spisová značka B 16013