15. ledna 2019

20. narozeniny eura – historie a vyhlídky do budoucna

Petra Zápotočná

Sen o společné měně v Evropě se skutečně vyplnil – a je tomu tak už 20 let. Někteří si možná vzpomínají na 1. ledna 1999, kdy se euro oficiálně stalo měnou jedenácti členských států Evropské unie. Jaký vývoj měna zaznamenala a kdo z ní za těch uplynulých 20 let profitoval nejvíce?

Stručná historie vývoje eura

Euro má za sebou dlouhou cestu přes Brettonwoodský řád, Wernerův řád, Evropský měnový řád až po Maastrichtskou smlouvu. Po měnových krizích v 70. a 80. let minulého století se začal formovat jasnější názor na to, že společná měna by mohl být dobrý nápad. O výhodách pro zavedení eura nebylo pochyb – usnadňuje spolupráci mezi jednotlivými členskými státy, stejně jako obchodní transakce a směny.

Nyní je euro symbolem Evropské unie a jeho zavedení je považováno za velkých úspěch. V roce 1999 přijalo euro již zmíněných jedenáct států a v roce 2002 se zapojily další země, včetně Belgie, Irska, Itálie nebo Francie. Celkově dnes používá Euro 19 z 28 členských zemí EU.

Užitek z eura se v zemích EU liší

Podle výzkumu Bloomberg Economics je eurozóna druhou nejsilnější ekonomikou světa, hned po Spojených státech amerických. Přesto se mezi jednotlivými zeměmi vyskytují rozdíly v užitku z eura, které pramení z odlišných ekonomických a kulturních podmínek. Ve výzkumu byly tyto rozdíly srovnávány a vyhodnocovány země, které mají ze společné země největší profit.

Do nejlepší skupiny se umístilo například Německo, Finsko, Rakousko nebo i náš nejbližší soused, Slovensko. Průměr obsadilo Lucembursko, Nizozemsko nebo i Řecko, kterému se podařilo překonat svůj ekonomický bankrot. Paradoxně se do poslední a nejhorší skupiny dostaly státy, u kterých byste pravděpodobně řekli, že budou dominovat. Mezi tyto státy překvapivě patří například Francie, Španělsko nebo Itálie.

V EU stále existují státy, které mají o přijetí eura pochybnosti. Týká se to například České republiky, Polska, Maďarska nebo Rumunska. Stále jsou v nich prováděny výzkumy o tom, zda vyměnit dosavadní měnu za euro.

Vývoj eura do budoucna

Momentálně euro používá zhruba 340 miliónů lidí a přes veškeré měnové krize se euro drží. Do budoucna se zastupitelé zemí shodli na posílení eura, které je stále viděno jako klíč k udržení stability a prosperity v Evropě. Představitelé Evropské unie navrhují například dokončení hospodářské a měnové unie, unie kapitálových trhů nebo bankovní unie. Mezi další návrhy patřilo posílení role eura v oblasti energetiky a obchodu – Evropská unie totiž patří mezi největší dovozce energie na světě s obratem až 300 miliard eur ročně.

Místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis tvrdí, že je euro velmi úspěšnou měnou, která se dokázala prosadit a ustát mnohé krize. Veřejností je euro přijímáno velmi pozitivně a hodnoceno jako užitečné a pro Evropu přínosné. V budoucnu můžeme očekávat jeho posílení a zapojení více členských států, které by euro vyměnily za své současné měny.

Sdílet článek