včera, 17. června 2019

Proč se zajímat o hodnocení zaměstnanců a recenze firem?

Linda Hubičková

Než jedeme na dovolenou, podíváme se, jaké hodnocení má “náš hotel”. Než si vybereme restauraci, podíváme se na internet, jaké má hodnocení. Necháváme si doporučit spoustu míst, ale jak si vedeme, když přijde na práci? Pročítáme si recenze firem nebo hodnocení zaměstnanců? A má to vůbec smysl?

Ať už jsme v pozici majitele firmy nebo zaměstnance, práce je místem, kde trávíme podstatnou část života. Je tedy v našem zájmu, abychom si vybrali práci, která nás bude bavit a jejíž prostředí pro nás bude příjemné. Stejně tak majitel firmy chce být obklopen slušnými a pracovitými lidmi, na které se může spolehnout.

Hodnocení zaměstnanců – k čemu slouží?

Pro mnoho manažerů je pravidelné hodnocení zaměstnanců noční můrou. Nechtějí nad tím trávit čas a stačí jim, dokud zaměstnanec odvádí svou práci dobře. Hodnocení zaměstnanců je ovšem manažerským nástrojem, který je přínosný pro obě strany.

Za prvé, by pravidelnost hodnocení měla motivovat zaměstnance k tomu, aby odváděli svou práci řádně a včas. Každý chce něčeho dosáhnout a právě uznání a chvála jsou aspekty, proč vůbec je člověk ochoten trávit v práci tolik času. Pokud se v hodnocení ocení snaha a píle, zaměstnanec bude vědět, že to, co dělá, dělá správně a bude se stále snažit odvádět kvalitní práci.

Zaměstnavatel má pak větší jistotu, že pracovník nebude hledat místo jinde a že se na svého kolegu může spolehnout.

Za druhé, hodnocení zaměstnance slouží jako materiál k pracovnímu posudku zaměstnance. O ten si může bývalý zaměstnanec zažádat i několik let zpětně a firma je povinna takový dokument vystavit. Po několika letech si asi nikdo nebude pamatovat náplň práce a pracovní morálku každého. Hodnocení je tak i dokumentem, kde se uchovávají údaje o zaměstnancích pro pozdější použití.

A jak se osvědčuje hodnocení zaměstnanců?

Hodnocení zaměstnanců je znakem moderní firmy, která se zajímá o své interní prostředí a která přistupuje ke každému členu pracovního týmu jako ke klíčové součásti skládanky. Ve kvalitních firmách tak bývají hodnoceni všichni, od jednatele až po recepční. Hodnocení neprovádí jen nejvýše postavení, ale hodnotí se i zaměstnanci navzájem mezi sebou.

Hodnocení zaměstnanců ale i zaměstnavatelů v podobě firem je důležité pro obě skupiny a navzájem se ovlivňují.
Hodnocení zaměstnanců ale i zaměstnavatelů v podobě firem je důležité pro obě skupiny a navzájem se ovlivňují.

Je to způsob, jak zaměstnanec, ale i zaměstnavatel, může získat zpětnou vazbu o působení firmy nejen navenek, ale i zevnitř. Firmy, které takové hodnocení provádějí pravidelně, se vykazují větší efektivitou, ziskovostí a stabilitou na poli pracovních sil.

Jak by takové hodnocení mělo vypadat?

Je několik zásad, na které by měl každý zaměstnavatel při hodnocení myslet. Jak jsme již řekli, je důležitá pravidelnost, aby hodnocení vůbec dávalo smysl. Dále je třeba být na každé hodnocení řádně připraven. Nahlédnout do historie zaměstnance, přečíst si starší hodnocení a podívat se na oblasti a případy, kterými se kolega zabýval.

Požadavek na objektivitu a spravedlnost snad ani nemusí být nijak víc zmiňován. Snažte se být pozitivní a pochválit za odvedenou práci. Nebojte se ale být i kritický. Oprávněná kritika nás všechny posouvá dál a může vést k většímu užitku než přemnoho komplimentů.

Ať už jsme v pozici majitele firmy nebo zaměstnance, práce je místem, kde trávíme podstatnou část života.

A na závěr si především stanovte cíle a jasně pojmenujte, co od zaměstnance očekáváte. I on potřebuje odrazový můstek a především motivaci.

Recenze firem – budoucí zaměstnanci se chtějí vyhnout tlaku

Stejně tak je na druhé straně důležité pro zaměstnance vědět, do jaké firmy se chystají vstoupit. Není proto již žádnou novinkou, že si lidé zjišťují interní informace o politice a fungování firmy. Byť nabídka může být lákavá a peníze více než příznivé, nikdo nechce pracovat v nepříjemném pracovním prostředí a pod vysokým tlakem nadřízených.

Kde a od koho hledat recenze firem?

Dříve bylo typické, že si lidé hledali práci přes své známé, a tak rovnou sondovali informace: Dělají problémy s dovolenou? Co když mi onemocní dítě, pustí mě domů? A je šéf normální? Všichni zkrátka chtějí mít jistotu, že nebudou svého rozhodnutí litovat.

Dnes si ale už většina z nás hledá práci ne na doporučení kamaráda, ale skrze pracovní portály. Často se tak stává, že se vám může zalíbit nějaká nabídka, ale neznáte nikoho, kdo v oné firmě dělá.

V tuto chvíli přicházejí na řadu právě portály, které se specializují na hodnocení zaměstnanců a recenze firem. Dočtete se tam informace od současných nebo bývalých zaměstnanců, kteří zde sdílejí své zkušenosti. Na základě žebříčku se tak můžete podívat, zda firma odpovídá vašim požadavkům.

Jak vypadá recenze firmy?

Recenze firem bývají anonymní a skládají se z několika druhů hodnocení.

Nejprve vyplníte název firmy, kterou chcete hodnotit, a zda jste bývalý nebo současný zaměstnanec. Dále zadáte údaje o typu vaši smlouvy, na kterou jste pracovali, a pak už se jde k samotnému hodnocení interního prostředí firmy. Nejprve oznámkujete firmu na škále od 1 až do 5 hvězdiček, kdy jedna hvězdička je nejhorší a pět nejlepší.

Dále pak můžete vypsat pozitivní i negativní zkušenosti a přidat i doporučení pro management firmy. V případě zájmu se můžete více rozepsat a oznámkovat jednotlivé aspekty (kultura firmy, hodnoty, vedení apod.).

Jak vypadají konkrétní recenze na webu vimvic.cz se můžete podívat na příkladu dvou firem:

Cinema City

TOPTRANS EU

K čemu jsou recenze firem dobré?

Jak je zjevné, nejvíce poslouží uchazečům o práci, aby si zjistili, jak vypadá celkové prostředí firmy. Zároveň jsou tato hodnocení hnacím motorem pro firmy, protože si jsou čím dál více vědomi toho, že jejich obraz už není soukromou záležitostí firmy.I to motivuje firmy k tomu, aby se snažily svůj profil vylepšit a aby na sobě pracovaly nejen zvenku, ale i zevnitř.

Hodnocení zaměstnanců ale i zaměstnavatelů v podobě firem je důležité pro obě skupiny a navzájem se ovlivňují. Ať už jste zaměstnanec nebo zaměstnavatel, všechny spojuje touha po tom pracovat v příjemném pracovním prostředí, které motivuje všechny k dobře odvedené práci.

Sdílet článek