24. ledna 2019

Slováci (ne)oslavují 10 let eura

Petra Zápotočná

Je to už více než deset let, kdy Slovensko přešlo ze slovenské koruny na společnou měnu euro. Se zavedením eura nás naši sousedé předběhli a zhruba 70 % Slováků je s touto změnou spokojeno. Přesto sami Slováci vidí i nevýhody eura, kterými jsou nemožnost ovlivňovat kurz měny či nutnost splácet za méně schopné evropské země.

Společná měna je něco, o čem se v České republice diskutuje již řadu let. Naopak naši sousedé s touto měnovou změnou dlouho neváhali a euro přijali i během výskytu finanční krize v roce 2009. Podle výzkumu Eurobarometru udělali Slováci dobře, protože spokojenost s eurem hlásí téměř 70 % respondentů. Ještě vyšší spokojenost se objevuje u živnostníků, u kterých dosahuje více než 80 %.

Výhody eura pro Slovensko

Mezi výhody patří například stabilita společné měny. Ta zůstala neměnná i při výše zmiňované krizi na Slovensku, která výrazně snížila hodnotu slovenské koruny.

Další atraktivní výhodou je například to, že Slovákům odpadají povinnosti vyměňovat si peníze při cestování v Evropě, čímž ušetří peníze za transakční poplatky.

Společná měna také zabraňuje inflaci díky cenové stabilitě. Podle webu Investujeme.sk činila za uplynulých deset let inflace na Slovensku pouze 1,3 %.

Ve výzkumu Eurobarometru bylo zmíněno, že si euro nadmíru pochvalovali především firmy a podnikatelé. Hlavní příčina tkví pravděpodobně v tom, že investice mohou probíhat v jednotné měně bez přepočítávání na slovenskou korunu a bez poplatků za převod.

Neposlední výhodou jsou levné hypotéky, které přijetí eura Slovákům přineslo. Podle statistik Fincentra klesla úroková sazba v loňském listopadu na 1,54 %.

Nevýhody eura pro Slovensko

Euro je sice viděno jako pozitivní změna pro naše sousedy, nicméně nese s sebou i nevýhody. Jedná se například o ztrátu autonomie při rozhodování o měnové politice nebo také při plnění povinností, které na bedra Slovenska vložila Evropská unie.

Slovensko zavedením eura ztratilo kontrolu nad svou měnovou politikou kvůli nemožnosti ovlivňovat kurz své měny.

Dalším aspektem měnové politiky, který nelze ovlivňovat, je například výše úrokových sazeb, nad kterými má kontrolu Evropská centrální banka.

Za negativní vliv eura je také považována povinnost finančně podporovat země, které jsou vystaveny krizi, jak tomu bylo v případě Řecka od roku 2009. Tuto nevýhodu zmínilo ve výzkumu Fincentra 36 % dotázaných, čímž se tento aspekt stává podle respondentů největším problémem eura.

Rekapitulace výsledků

Přijetí eura s sebou nese jisté výhody, ale zároveň i povinnosti a závazky, které jsou nuceni členové eurozóny plnit. Zmiňovaný průzkum také ukázal, že se Slovensko cítí více sebevědomě díky sjednocení s dalšími zeměmi evropského bloku. Tuto odpověď uvedlo až 51 % respondentů, což předčilo i jiné druhy odpovědí týkajících se výhod přijetí eura.

Tyto výsledky vedou k zamyšlení, zda by i pro Česko nebylo dobré následovat příklad Slováků. Přesto názory v diskuzi zůstávají nejednoznačné a datum, do kterého se Česko rozhodne přijmout společnou měnu, se stále posouvá.

Sdílet článek