Jak počítáme výkonnost portfolia?

Výkonnost se počítá každý den, kdy jsou veškeré finanční toky z vaší investorské peněženky porovnány s penězi, které máte aktuálně zainvestovány.

Výkonnost je počítána porovnáním cash flow investora (investice, poplatky, obdržené sankce, splátky a prodej pohledávek) s investorovou expozicí, která je ponížena o očekávané ztráty (ztráty, které se očekávají na základě interního modelu Zonky, jehož vstupem jsou dny po splatnosti, nevymahatelné pohledávky a rozhodnutí insolvenčního soudu). Cash flow i expozice jsou diskontovány výnosem, který se numericky dopočítává z předdefinované formule.


kde

 • CF značí cash flow
 • n počet dní mezi daným cash flow a začátkem investování
 • N počet dní od začátku investování do data, ke kterému počítáme výnos
 • RP zbývající jistina na konci periody
 • EL očekávaná ztráta (opravná položka) na konci periody
 • RR očekávaný recovery rate
 • r investorský výnos

Cash flow

V úvahu připadá následující CF:

 • investice na primárním trhu (-)
 • splátky (+)
 • investorské poplatky (-)
 • nákupy na sekundárním trhu (-)
 • prodeje na sekundárním trhu (+)
 • poplatky za prodej na sekundárním trhu (-)
Poradna

Sídlo

Air Bank a.s.
Evropská 2690/17
160 00 Praha 6 – Dejvice
IČO: 29045371

Korespondenční adresa

Air Bank a.s.
P. O. BOX 625
661 25 Brno 2
IČO: 29045371

Sledujte nás na sociálních sítích

Příklad půjčky

Reprezentativní příklad se týká půjčky ve výši 150 000 Kč s pevnou úrokovou sazbou 6,99 % ročně, se splatností 60 měsíců, splátkou 3 030 Kč, poslední splátkou 2 968,38 Kč, jednorázovým 2% poplatkem z výše půjčky (zde 3 000 Kč rozpočítaný do prvních 3 splátek půjčky) a s výslednou RPSN 8,11 %. Celou výši půjčky vyplatíme na účet klienta. Celkem klient zaplatí 181 738,38 Kč.
© 2024 Air Bank a.s., člen skupiny PPF, poskytovatel služby Zonky, je zapsaná u rejstříkového soudu v Praze — spisová značka B 16013