Late Collections

Během 90 dnů jsme vyzkoušeli všechny možnosti, jak se s dlužníkem spojit a přimět ho dát své dluhy do pořádku.

Zesplatnění dluhu a soudní vymáhání

Po 90 dnech prodlení posíláme dlužníkovi dopis o zesplatnění. Dlužník má 10 dní na zaplacení celé dlužné částky. Pokud se tak nestane, předáváme případ advokátní kanceláři, která zašle předžalobní výzvu a v případě nedoplacení dluhu je podána žaloba k soudu. Na základě pravomocného soudního rozhodnutí je dále pohledávka vymáhána cestou exekučního řízení.

Zahájení insolvenčního řízení

Dlužník se ocitl v platební neschopnosti a vyhlásil osobní bankrot. Pokud je bankrot řešen oddlužením, dlužník musí podle svých sil a možností platit co nejvyšší měsíční splátky. Pokud je nařízen konkurs, dochází k poměrnému uspokojování věřitelů z výtěžku zpeněžení majetku dlužníka. Investorům vždy náleží poměrná část z každé úhrady pocházející z insolvence dlužníka.

Zahájení dědického řízení

V případě, kdy klient zemře, čekáme na zahájení dědického řízení, do kterého zašleme přihlášku. Vše předáme notáři, který zjistí, jaká je majetková situace zesnulého. Poté dojde k vypořádání pohledávek a majetku, nebo je dědictví ukončeno pro nemajetnost.

Pomohla vám tato odpověď?

Poradna

Sídlo

Air Bank a.s.
Evropská 2690/17
160 00 Praha 6 – Dejvice
IČO: 29045371

Korespondenční adresa

Air Bank a.s.
P. O. BOX 625
661 25 Brno 2
IČO: 29045371

Sledujte nás na sociálních sítích

Příklad půjčky

Reprezentativní příklad se týká půjčky ve výši 150 000 Kč s pevnou úrokovou sazbou 6,99 % ročně, se splatností 60 měsíců, splátkou 3 030 Kč, poslední splátkou 2 968,38 Kč, jednorázovým 2% poplatkem z výše půjčky (zde 3 000 Kč rozpočítaný do prvních 3 splátek půjčky) a s výslednou RPSN 8,11 %. Celou výši půjčky vyplatíme na účet klienta. Celkem klient zaplatí 181 738,38 Kč.
© 2024 Air Bank a.s., člen skupiny PPF, poskytovatel služby Zonky, je zapsaná u rejstříkového soudu v Praze — spisová značka B 16013