Musím příjmy z Rentiéra danit?

V některých případech ano, ale mohou nastat i případy, kdy váš hrubý úrokový výnos nevstoupí do základu daně. Vše vám zde nyní vysvětlíme.

Váš příjem, kterým se rozumí přijaté úroky z úvěrů, za nimiž jste nabyli pohledávku, je označován jako kapitálový příjem dle ust. § 8 odst. 1 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Hrubý úrokový příjem bude zdanitelným příjmem v plné výši v případech uvedených níže. Příjmy podléhají sazbě daně ve výši 15 %. Jako daňový výdaj nebudete moci uplatnit žádné jiné výdaje (např. vstupní poplatek, poplatek za správu portfolia).

Jednou za rok (zpravidla v lednu/únoru) vám Zonky vystaví potvrzení o obdržených úrokových příjmech za dané účetní období, které doložíte v rámci svého daňového přiznání za příslušné účetní období. Daňové přiznání se obecně podává do 1. dubna následujícího kalendářního roku. V případě, že za vás daňové přiznání podává daňový poradce, stačí jej podat do 1. července.

Nezapomeňte, že společnost Air Bank a.s. neposkytuje daňové a účetní poradenství, výše uvedené informace jsou pouze informativní a nezávazné. O daňových a účetních aspektech příjmů z nabytých pohledávek ze spotřebitelských úvěrů se raději poraďte s odbornými poradci.

Kdy výnosy z produktu Rentiér nepodléhají zdanění?

Aby vaše investice nepodléhala u produktu Zonky Rentiér zdanění, musí být splněny všechny níže uvedené podmínky zároveň:

 • Máte pouze jedno zaměstnání, kde váš příjem nepřesahuje 48násobek průměrné mzdy (za rok 2021 šlo o částku 1 701 608 Kč).
 • Nemáte žádný další investiční produkt (podílové fondy vlastněné 3 roky a více, akcie ani spořící účet se do toho nepočítají), ani jiné druhy příjmů (např. příjmy z pronájmu).
 • Nemáte ze Zonky Rentiéra příjem vyšší než 6 000 Kč za kalendářní rok, což odpovídá investované částce ve výši cca 80 000 Kč. Úrokové výnosy se nepřipisují pravidelně k termínu splátky, proto je potřeba zkontrolovat výši připsaných příjmů za dané zdaňovací období.

Ilustrační příklad, kdy výnosy z produktu Zonky Rentiér nepodléhají dani z příjmů fyzických osob:

 • Při vložení 50 000 Kč za předpokladu, že aktivace účtu a začátek investování proběhne k 1. 1. 2020
 • Investovaná jistina po odečtení vstupního poplatku 1,9 % je 49 050 Kč (u smluv podepsaných po 1. 12. 2020 vstupní poplatek nestrháváme).
 • Jistina 49 050 Kč je investovaná do pohledávek s různým hrubým úrokovým výnosem, podle alokačního klíče u produktu Zonky Rentiér.
 • Z toho vyplývá roční příjem ve výši 3 601 Kč. Během roku jsou investorovi připisovány úroky, podle úrokové sazby pohledávek, do kterých je investováno a které následně tvoří daňový základ pro výpočet daně. Pro jednoduchost lze uvažovat, že průměrný hrubý úrok ze všech pohledávek bude odpovídat 7,36 % p.a., pak by daňový základ byl 3 601 Kč.
 • V tomto případě, kdy příjem ze Zonky je nižší než 6 000 Kč za kalendářní rok, požádáte zaměstnavatele v souladu s § 38ch odst. 1 ZDP, o roční zúčtování daně. Váš hrubý úrokový příjem ze Zonky nebude efektivně zdaněn, jelikož nebudete mít povinnost podat daňové přiznání v souladu s § 38g odst. 2 ZDP.
 • Přesto, jak zmiňujeme výše, doporučujeme vám, abyste se poradili se svým daňovým poradcem.


Kdy výnosy z produktu Zonky Rentiér podléhají zdanění?

Ve všech ostatních případech, tedy vždy, kdy dojde ke splnění jedné z níže uvedených podmínek:

 • Příjem z investičních produktů (či jiných zdrojů – pronájem, prodej majetku, atd.) přesáhne 6 000 Kč za kalendářní rok.
 • Máte 2 a více zaměstnání zároveň.
 • Máte jedno zaměstnání, ale váš roční příjem je vyšší než 48násobek průměrné mzdy (za rok 2021 šlo o částku 1 701 608 Kč
 • Podnikáte jako fyzická osoba (jste OSVČ).


Ilustrační příklad zdanění:

 • Při vložení 100 000 Kč za předpokladu, že aktivace účtu a začátek investování proběhne k 1. 1. 2020.
 • Investovaná jistina po odečtení vstupního poplatku 1,9 % je 98 100 Kč (u smluv podepsaných po 1. 12. 2020 vstupní poplatek nestrháváme).
 • Jistina 98 100 Kč je investovaná do pohledávek s různým hrubým úrokovým výnosem, podle alokačního klíče u produktu Zonky Rentiér.
 • Z toho vyplývá roční příjem ve výši 7 220 Kč. Během roku jsou investorovi připisovány úroky, podle úrokové sazby pohledávek, do kterých je investováno a které následně tvoří daňový základ pro výpočet daně. Pro jednoduchost lze uvažovat, že průměrný hrubý úrok ze všech pohledávek bude odpovídat 7,36 % p.a., pak by daňový základ byl 7 220 Kč.
 • Tato částka je považována za příjem dle § 8 odst. 1 písm. g) ZDP a je základem daně a podléhá sazběpro zdanění sazbou daně z příjmů ve výši 15 % dle § 8 odst. 1 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.
 • Daň po 1 roce investování 15 % z 7 224 Kč bude tedy 1 084 Kč.
 • V tomto případě podáte daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob v souladu § 38g odst. 1 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ZDP. Proti tomuto druhu příjmů z kapitálového majetku nelze uplatnit vstupní poplatek a poplatek za správu portfolia jako daňový výdaj.
 • Přesto, jak zmiňujeme výše, doporučujeme vám, abyste se poradili se svým daňovým poradcem.
Poradna

Sídlo

Air Bank a.s.
Evropská 2690/17
160 00 Praha 6 – Dejvice
IČO: 29045371

Korespondenční adresa

Air Bank a.s.
P. O. BOX 625
661 25 Brno 2
IČO: 29045371

Sledujte nás na sociálních sítích

Příklad půjčky

Reprezentativní příklad se týká půjčky ve výši 150 000 Kč s pevnou úrokovou sazbou 6,99 % ročně, se splatností 60 měsíců, splátkou 3 030 Kč, poslední splátkou 2 968,38 Kč, jednorázovým 2% poplatkem z výše půjčky (zde 3 000 Kč rozpočítaný do prvních 3 splátek půjčky) a s výslednou RPSN 8,11 %. Celou výši půjčky vyplatíme na účet klienta. Celkem klient zaplatí 181 738,38 Kč.
© 2022 Air Bank a.s., člen skupiny PPF, poskytovatel služby Zonky, je zapsaná u rejstříkového soudu v Praze — spisová značka B 16013