Musím příjmy z Rentiéra danit?

V některých případech ano. Může se ale stát, že váš hrubý úrokový výnos nevstoupí do základu daně, a pak daně neplatíte. Na následujících řádcích vám to vysvětlíme.

Váš příjem tvořený přijatými úroky z úvěrů, ze kterých jste nabyli pohledávku, je kapitálovým příjmem podle ust. § 8 odst. 1 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tento hrubý úrokový příjem bude zdanitelným příjmem v plné výši v případech uvedených níže. Příjmy podléhají sazbě daně ve výši 15 %. Jako daňový výdaj nebudete moci uplatnit žádné jiné výdaje. Tím se myslí třeba vstupní poplatek nebo poplatek za správu portfolia.

Jednou za rok, zpravidla v lednu nebo v únoru, vám Zonky vystaví potvrzení o obdržených úrokových příjmech za dané účetní období. Toto potvrzení doložíte ve svém daňovém přiznání. Daňové přiznání se obecně podává do 1. dubna následujícího kalendářního roku. Když za vás daňové přiznání podává daňový poradce, stačí ho podat do 1. července.

Nezapomeňte, že Air Bank neposkytuje daňové a účetní poradenství. Celý tento text je čistě informativní a nezávazný. O tom, jak správně danit příjmy z pohledávek ze spotřebitelských úvěrů, se prosím poraďte s daňovým poradcem.

Kdy výnosy z Rentiéra nepodléhají zdanění

Příjmy ze Zonky Rentiéra nemusíte danit, pokud jsou vaše roční zdanitelné příjmy nižší než 50 000 Kč. Do příjmů se nepočítají příjmy osvobozené od daně z příjmů, třeba starobní důchod, příspěvek v rodičovství, sociální dávky nebo stipendia.

Pokud jsou vaše zdanitelné příjmy vyšší než 50 000 Kč, musíte splnit všechny následující podmínky:

 • Máte pouze jedno zaměstnání, ve kterém váš příjem nepřesahuje 48násobek průměrné mzdy (za rok 2022 šlo o částku 1 867 728 Kč), a máte podepsané prohlášení k dani. Samozřejmě nevadí, když zaměstnání v průběhu roku změníte.
 • Ze Zonky Rentiéra a z dalších investičních produktů ani jiných druhů příjmu, třeba z pronájmu, nemáte celkový příjem vyšší než 20 000 Kč. Podílové fondy vlastněné 3 roky a více, akcie ani spořicí účet se do těchto příjmů nepočítají.

  Úrokové výnosy se nepřipisují pravidelně k termínu splátky, a proto je potřeba zkontrolovat výši příjmů připsaných za dané zdaňovací období.

Kdy výnosy z Rentiéra podléhají zdanění

Výnosy musíte danit, když splníte jednu z následujících podmínek:

 • Příjem z investic či jiných zdrojů, jako je třeba pronájem nebo prodej majetku, přesáhne 20 000 Kč za kalendářní rok 2023. Tento příjem uvedete v daňovém přiznání podávaném v roce 2024.
 • Máte dvě a více zaměstnání zároveň.
 • Máte jedno zaměstnání, ale váš roční příjem je vyšší než 48násobek průměrné mzdy. Za rok 2022 šlo o částku 1 867 728 Kč.
 • Podnikáte jako OSVČ.

Ilustrační příklad zdanění příjmů vzniklých do 31. 12. 2022 řešených daňovým přiznáním v roce 2023:

 • Vložení 100 000 Kč s tím, že aktivace účtu a začátek investování proběhly k 1. 1. 2020.
 • Investovaná jistina po odečtení vstupního poplatku 1,9 % je 98 100 Kč. U smluv podepsaných po 1. 12. 2020 vstupní poplatek nestrháváme.
 • Jistina 98 100 Kč je investovaná do pohledávek s různým hrubým úrokovým výnosem.
 • Z toho vyplývá roční příjem ve výši 7 220 Kč. Během roku jsou vám připisovány úroky podle úrokové sazby pohledávek, do kterých je investováno a které následně tvoří daňový základ pro výpočet daně. Pro jednoduchost lze uvažovat, že průměrný hrubý úrok ze všech pohledávek bude odpovídat 7,36 % ročně, pak by daňový základ byl 7 220 Kč.
 • Tato částka je dle § 8 odst. 1 písm. g) ZDP považována za příjem, je základem daně a dle § 8 odst. 1 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, podléhá sazbě pro zdanění sazbou daně z příjmů ve výši 15 %.
 • Daň 15 % z 7 224 Kč bude tedy po 1 roce investování 1 084 Kč.
 • V tomto případě podáte v souladu § 38g odst. 1 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ZDP daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Proti tomuto druhu příjmů z kapitálového majetku nelze vstupní poplatek a poplatek za správu portfolia uplatnit jako daňový výdaj.
 • Vše, co se týká daní, vám doporučujeme probrat s daňovým poradcem.

Ilustrační příklad zdanění příjmů vzniklých od 1. 1. 2023 řešených daňovým přiznáním v roce 2024:

 • Vložení 240 000 Kč s tím, že aktivace účtu a začátek investování proběhly k 1. 1. 2023.
 • Investovaná jistina činí 240 000 Kč.
 • Jistina 240 000 Kč je investovaná do pohledávek s různým hrubým úrokovým výnosem.
 • Z toho vyplývá roční příjem ve výši 20 880 Kč. Během roku jsou vám připisovány úroky podle úrokové sazby pohledávek, do kterých je investováno a které následně tvoří daňový základ pro výpočet daně. Pro jednoduchost lze uvažovat, že průměrný hrubý úrok ze všech pohledávek bude odpovídat 8,7 % ročně, pak by daňový základ byl 20 880 Kč.
 • Tato částka je dle § 8 odst. 1 písm. g) ZDP považována za příjem, je základem daně a dle § 8 odst. 1 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, podléhá sazbě pro zdanění sazbou daně z příjmů ve výši 15 %.
 • Daň 15 % z 20 880 Kč bude tedy po 1 roce investování 3 132 Kč.
 • V tomto případě podáte v souladu § 38g odst. 1 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ZDP daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Proti tomuto druhu příjmů z kapitálového majetku nelze vstupní poplatek a poplatek za správu portfolia uplatnit jako daňový výdaj.

Vše, co se týká daní, vám doporučujeme probrat s daňovým poradcem.

Poradna

Sídlo

Air Bank a.s.
Evropská 2690/17
160 00 Praha 6 – Dejvice
IČO: 29045371

Korespondenční adresa

Air Bank a.s.
P. O. BOX 625
661 25 Brno 2
IČO: 29045371

Sledujte nás na sociálních sítích

Příklad půjčky

Reprezentativní příklad se týká půjčky ve výši 150 000 Kč s pevnou úrokovou sazbou 6,99 % ročně, se splatností 60 měsíců, splátkou 3 030 Kč, poslední splátkou 2 968,38 Kč, jednorázovým 2% poplatkem z výše půjčky (zde 3 000 Kč rozpočítaný do prvních 3 splátek půjčky) a s výslednou RPSN 8,11 %. Celou výši půjčky vyplatíme na účet klienta. Celkem klient zaplatí 181 738,38 Kč.
© 2024 Air Bank a.s., člen skupiny PPF, poskytovatel služby Zonky, je zapsaná u rejstříkového soudu v Praze — spisová značka B 16013