4. října 2019

Status studenta v Česku: jedinečné období výhod, které už v životě nedostanete

Být studentem je v Česku fajn. Tolik výhod a privilegií už v životě zadarmo nedostanete. Kdo je však student a jaké výhody opravdu má?

Status studenta máte, pokud se soustavně připravujete na budoucí povolání a ještě jste nedovršili 26 let. V případě prezenčního doktorského studia se hranice zvyšuje až na 28 let.

Jak to na Zonky funguje?

Soustavnou přípravou se přitom myslí denní studium na střední a vyšší odborné škole nebo jakékoliv studium na vysoké škole, a to i dálkové. Počítá se také roční pomaturitní studium na jazykové škole, pokud studium začalo ihned po střední a daná jazykovka má akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Při studiu si můžete přivydělávat, aniž by to mělo na status studenta jakýkoli vliv. Zdravotní pojištění za vás bude i tak odvádět stát.

A co prázdniny?

Velká část studentů si v létě přivydělává na brigádě.
Velká část studentů si v létě přivydělává na brigádě.

Status studenta platí do oficiálního konce školního roku, tedy i přes prázdniny do 31. srpna. Pozor si proto musí dávat studenti, kteří například na střední škole opakují ročník nebo maturitu v září. V praxi to znamená, že se hned na začátku září musí přihlásit u své zdravotní pojišťovny k placení pojistného, nebo ještě lépe na úřad práce jako uchazeč o zaměstnání, aby pojištění dále hradil stát. Výjimka v tomto případě platí jen pro ty studenty, kteří musí opakovat ze zdravotních důvodů. Těm status trvá až do dne vykonání náhradní zkoušky.

Bez starostí mohou zůstat také studenti, kteří po maturitě pokračují přímo na vysokou školu. Status platí bez přerušení. V případě řádného ukončení vysoké školy pak platí status studenta ještě měsíc, který následuje po měsíci, ve kterém byla složena státní závěrečná zkouška. 

Sociální a zdravotní pojištění

Student v Česku ze zákona nemusí odvádět poplatky na nemocenské ani důchodové pojištění. Sociální pojištění platí povinně pouze jako zaměstnanec, kdy jej automaticky odvádí zaměstnavatel, nebo osoba samostatně výdělečně činná.

Další výhodou studia na vysoké škole je získání kontaktů do budoucna.
Další výhodou studia na vysoké škole je získání kontaktů do budoucna.

Ovšem zdravotní pojištění za sebe musí platit každý člověk. Dokud vám platí status studenta, pojištění hradí stát. Pokud ale status studenta nemáte a nejste ani zaměstnancem nebo uchazečem evidovaným na úřadu práce, musíte za sebe jako osoba bez zdanitelných příjmů zaplatit zdravotní pojištění ve výši 1 803 korun měsíčně.

Tyto výhody ale mají omezení, která se týkají čerstvých absolventů. Například maturanti, kteří nebyli přijati na vysokou školu a během posledních prázdnin střední školy celý měsíc pracovali, musí počítat s tím, že si zdravotní pojištění za toto období platí sami. A to za určitých podmínek platí i pro dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. V prvním případě od vydělané částky 2 500 korun, ve druhém od 10 000 korun. Kromě zdravotního pojištění se z takového výdělku strhne i sociální pojištění.

Pokud čerství absolventi během prázdnin pracovali, musí počítat s tím, že si zdravotní pojištění za toto období platí sami.

Pokud jste byli o svých posledních vysokoškolských prázdninách výdělečně činní, vztahuje se na vás totéž co na absolventy středních škol – za výše vypsaných podmínek status studenta neplatí. Pokud ale navazujete na své studium na vysoké škole dalším vysokoškolským studiem do tří měsíců následujících po měsíci státnic, status studenta zůstává a pojistné neplatíte.

Slevy, daně, přídavky 

Mít doma studenta je výhodné také pro rodiče. Za určitých podmínek mohou uplatnit slevu na dítě, přídavky na dítě a podobné dávky. Také sám student může – v případě, že při studiu pracuje – uplatnit kromě měsíční slevy na poplatníka i roční slevu na studenta ve výši až 4 020 korun. 

Kdy už status neplatí? 

O status studenta se všemi jeho výhodami automaticky přijde člověk, který své studium přeruší nebo předčasně ukončí. A to k datu přerušení nebo ukončení školy. To se může stát, třeba když si odložíte na vysoké škole termín státnic nebo je opakujete v jiném termínu, protože si zpravidla na jeden či dva semestry necháváte studium přerušit. V tomto mezidobí status studenta také ztrácíte.

Ukončení studia sebou přináší mnoho povinností.
Ukončení studia sebou přináší mnoho povinností.

Naopak status studenta neztrácíte v případě, že vyjedete přes svou školu do zahraničí. Neplatí to ale pro cestování na vlastní pěst. To by status zůstal jen v případě, že daná zahraniční škola je podle rozhodnutí MŠMT postavena na roveň studia na středních nebo vysokých škol v Česku.

Status studenta je ale možné obnovit. Stačí se začít opět „soustavně připravovat na budoucí povolání“, nesmíte však dosáhnout 26 let. Oficiálním dnem „znovunabytí“ statusu studenta je pak zápis ke studiu. 

Jak status neztratit, když to u přijímaček nevyjde?

  • Denní pomaturitní jazykové studium po celý školní rok na škole, která má akreditaci MŠMT – studium je třeba zahájit do konce kalendářního roku po první vykonané maturitní zkoušce
  • Studium SŠ nebo VOŠ. Při jiném, než denním studiu je ale třeba ohlídat limity pro výdělečnou činnost
  • Studium na jiné VŠ s tím, že přijímací zkoušky na vysněnou školu zkusíte znovu

Když si to shrneme, být studentem v Česku je opravdu příjemné. Školné se na státních školách neplatí a stát svým dospívajícím občanům ulehčuje také na daních, jízdném, odvodech a dalších poplatcích. Z toho se dá usuzovat, že v „soustavné přípravě na budoucí povolání“ každého studenta vidí stát potenciální obrovskou investici, která se má v ideálním případě nakonec vyplatit celé společnosti.

Sdílet článek