1. srpna 2019

Osobní bankrot: jak bezpečně vyváznout z dluhové pasti

Linda Hubičková

Více než 820 tisíc. Tolik lidí loni podle Exekutorské komory skončilo v exekučním řízení. Většina z nich se přitom nachází v dluhové pasti. Jednou z cest, jak se z této složité životní situace vymanit, je oddlužení. Podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu od letošního června zjednodušila novela insolvenčního zákona.

O oddlužení je možné usilovat jen v případě nepodnikatelských dluhů. U pohledávek z podnikání je sice oddlužení také východiskem, žadatelé u něj však musí doplnit další podmínky.

Návrh na zahájení insolvenčního řízení a řízení o oddlužení se podává k místně příslušnému insolvenčnímu soudu. Návrh tedy můžete podat u svého krajského soudu nebo v případě hlavního města u Městského soudu v Praze. Podat ho může fyzická osoba vždy pouze sama za sebe, prostřednictvím advokáta, notáře, soudního exekutora nebo akreditované osoby. Návrh musí zpravidla podepsat i dlužníkův manžel či manželka a výslovně uvést, že s povolením oddlužení souhlasí.

Návrh na oddlužení může dlužník podat i v případě, že některý z jeho věřitelů podal návrh na zahájení insolvenčního řízení. Pro podání žádosti má dlužník k dispozici lhůtu 30 dní. 

Minimální splátka a žádné nové dluhy

Manžel či manželka musí výslovně uvést, že s povolením oddlužení souhlasí.
Manžel či manželka musí výslovně uvést, že s povolením oddlužení souhlasí.

Požádat o oddlužení může nyní kdokoliv, kdo dluží více věřitelům, své závazky není dlouhodobě schopen plnit a je schopen splácet alespoň 2 178 Kč měsíčně. V případě, že se jedná o manžele, se tato částka zvyšuje na 3 268 Kč. Předpokladem ke schválení oddlužení je poctivý záměr a odpovědný přístup k plnění povinností dlužníka. Od posledního rozhodnutí o jeho oddlužení by mělo uběhnout alespoň deset let v případě, že bylo osvobození od dluhů schváleno. Pokud byla dřívější žádost o oddlužení zamítnuta, musí od rozhodnutí uběhnout alespoň pět let. 

Cesta k oddlužení a plnohodnotnému životu má ovšem řadu dalších pravidel, ke kterým se dlužník vyhlášením osobního bankrotu zavazuje. Například musí chodit do zaměstnání, případně si musí intenzivně shánět práci. Všechny mimořádné příjmy pak musí použít ke splátkám – například příležitostné přivýdělky nebo výhry ze soutěží. Insolvenčnímu správci pak každých šest měsíců dokládá výši příjmů a žádné nesmí zatajovat.


Návrh na zahájení insolvenčního řízení a řízení o oddlužení podává fyzická osoba vždy pouze sama za sebe, prostřednictvím advokáta, notáře, soudního exekutora nebo akreditované osoby.

Zejména pak platí, že během oddlužování nesmí vytvářet dluhy nové. V opačném případě může soud celý proces oddlužení zrušit a přeměnit v konkurs. Majetek dlužníka tak bude prodán a ani pohledávky, které nebudou po insolvenčním řízení uspokojeny, nezaniknou. Jinými slovy, věřitelé je mohou dále vymáhat a dlužník znovu upadá do dluhové pasti.

To platí i v případě, že se soud dozví o podvodném jednání dlužníka. Do tří let od vydání usnesení o oddlužení totiž může soud své předchozí rozhodnutí změnit.

Bankrot v několika variantách

Při schválení oddlužení má dlužník příležitost splatit buď celý dluh, nebo jeho část, přičemž mu může být zbytek dluhu odpuštěn. Po schválení a vyhlášení osobního bankrotu také dále nerostou úroky z úvěru a na majetek dlužníka není možné uvalit exekuci

Soud rozhoduje, jakým způsobem budou nezajištěné dluhy uhrazeny, přičemž možnosti jsou dvě:

  • prodej a zpeněžení existujícího majetku dlužníka
  • kombinace zpeněžení majetku a splátkového kalendáře

Samotné oddlužení pak probíhá ve třech variantách, jak nově zavádí insolvenční novela, která vešla v účinnost 1. června 2019. Dlužník tak má možnost splatit za 3 roky nejméně 60 %, anebo za 5 let 30 % svých dluhů. Třetí možností je prominutí zbývajících dluhů také v případě, že dlužník splatil méně než 30 % svých dluhů.

Soud rozhoduje, jakým způsobem budou nezajištěné dluhy uhrazeny.
Soud rozhoduje, jakým způsobem budou nezajištěné dluhy uhrazeny.

Budou-li příjmy dlužníka stačit na pokrytí 100 % všech pohledávek, může být insolvenční řízení ukončeno dříve. A naopak, nepodaří-li se mu během 5 let splatit alespoň 30 % svých dluhů, bude o prominutí zbývajících dluhů rozhodovat soud. Pokud soud rozhodne, že se dlužník maximálně snažil, bude mu podle nové právní úpravy zbytek dluhů odpuštěn, i když splatí třeba jen 15 %.

Určité výhody platí navíc pro důchodce a lidi v invalidním důchodu druhého a třetího stupně. Těm od 1. června 2019 k úplnému oddlužení postačí placení minimální částky ve výši 2 178 Kč každý měsíc po dobu tří let. Této možnosti ale mohou využít pouze jednou.

Raději našetřit než dlužit 

Jak vidíte, vyhlášení osobního bankrotu obnáší řadu podmínek a trpělivého splácení. Proto je dobré se do takové situace, kdy musíte žádat o oddlužení, vůbec nedostat. 

Nejlepší prevencí je proto nebrat si zbytečné úvěry, jako jsou typicky půjčky na dovolenou, vánoční dárky nebo třeba velkou svatbu. Půjčku si berte až v případě, kdy opravdu potřebujete peníze na nepostradatelnou věc. Například když se vám doma rozbije pračka. Zároveň vždy dobře zvažte, od koho a za jakých podmínek si peníze půjčíte. K výběru vhodného úvěru můžete využít například některý z ověřených online srovnávačů. 

Šetřete a dbejte na finanční rezervu. Většina z těch, kteří pracují, si může dovolit z každé výplaty odložit alespoň malou částku na spoření. Ušetřit můžete na řadě věcí v běžném životě. Zkuste si třeba týden zapisovat veškerou útratu a možná budete překvapeni, kolik zbytečností si můžete odpustit.

Pokud ale máte stále pocit, že vyděláváte příliš málo, nebojte se a řekněte si o zvýšení platu. Nebo si rovnou zkuste najít lépe placenou práci. Kdy jindy k tomu budete mít lepší příležitost než teď, kdy je na českém trhu poptávka po pracovní síle rekordně vysoká? 

Peníze zhodnoťte! Ušetřené peníze můžete rovnou zkusit zhodnotit, třeba investováním. Vůbec není pravda, že investice jsou jen pro bohaté! Právě naopak. A u nás na Zonky můžete začít už s dvousetkorunou! Průměrný zisk našich investorů se pohybuje kolem 6 %, což je víc, než získáte na úrocích z jakéhokoli spořicího účtu.  

Sdílet článek